פיתוח קשרי מעסיקים

פיתוח קשרי מעסיקים

מדריך לרכזי קשירים מעסיקים
מחברים: 
צוות פיתוח ידע בג'וינט-תבת
הפקה: 
ג'וינט ישראל
שנת הוצאה: 
2016
מספר עמודים: 
94
שפות: 

אחד האתגרים הגדולים של החברה הישראלית כיום הוא שילובן בעבודה של אוכלוסיות שאין להן ייצוג הולם בעולם התעסוקה. קבוצות אוכלוסייה ייחודיות אלה זקוקות להכוונה ולסיוע כדי להשתלב בעולם העבודה המשתנה והמתפתח. תכניות העסוקה המגוונות פועלות כדי לסייע לציבור שמעוניין בכך להתפרס ולצאת ממעגל העוני.

חוברת קשרי מעסיקים גובשה בג'וינט-תבת במטרה לשמש את אנשי המקצוע בתכניות התעסוקה ולספק להם גוף ידע וכלי עבודה ייעודיים, זמינים ויישומיים בעבודתם עם מעסיקים.

הכלים הנמצאים בחוברת מבוססים במידה רבה על ניסיון שהצטבר בתכניות התעסוקה של ג'וינט-תבת הפועלות בשטח. הידע והכלים פותחו ולוקטו במהלך השנים על ידי ג'וינט-תבת, תוך שיח עם מנהלים, מקדמים תעסוקה ורכזי קשרי מעסיקים. חלק מהחומרים מבוססים על שיטות וטכניקות קיימות בתחומי המכירה, ניתוח העיסוקים ועוד. אלה הותאמו לצרכים של אנשי הצוות ושל המשתתפים בתכניות התעסוקה של ג'וינט-תבת.

סוג מדיה: 
תחום: 
אגף: 
תמונה: