השותפות הבין-מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות

השותפות הבין-מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות

תהליך תכנון בין-מגזרי
מחברים: 
ד"ר בן חן וינהבר, עו"ד ירון קידר, שלמה דושי, גלי סמבירא, עדי פרג'ון, יעל נחמיאס, יואב לף, דורי ריבקין, יוסי אברהם, יעל הדר, אברהם וולדה-צדיק
הפקה: 
ג'וינט ישראל
שנת הוצאה: 
2011
מספר עמודים: 
279
שפות: 
מסמך זה מתאר את תהליך התכנון האסטרטגי לתעסוקת אנשים עם מוגבלות ולהקמת "השותפות הבין-מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות". הצורך בתהליך נובע מהשיעור הנמוך של אנשים עם מוגבלות המשולבים בשוק בעבודה החופשי בישראל, ומתבסס על חזון משותף הרואה בשילוב אנשים עם מוגבלות בעולם התעסוקה נורמה חברתית מחייבת. ממשלה, מגזר עסקי ומגזר שלישי - מהווה -PPSP) Public-Private-Social Partnership) - הקמת שותפות בין-מגזרית סמל למעורבות, לאחריות ולהתגייסות החברה כולה, על מוסדותיה ומגזריה השונים, לנושא. כמו כן, השותפות מתמודדת עם אתגר שאינו יכול לקבל מענה אמיתי כתוצאה מפעולתו של כל מגזר בנפרד. השותפות מזמנת חשיבה חדשנית, איגום כוחות ויצירת מרחבי שיתוף ואחריות חדשים.
סוג מדיה: 
תמונה: