מסלולי קריירה: ייעוץ ארגוני עם אג'נדה

מסלולי קריירה: ייעוץ ארגוני עם אג'נדה

הובלת מודל התערבות לפיתוח ולקידום עובדים בתפקידי כניסה
מחברים: 
לימור דיוידסון-שבתאי ודניאלה ג'אונו
הפקה: 
ג'וינט ישראל-תבת
שנת הוצאה: 
2018
מספר עמודים: 
95
שפות: 
תכנית מסלולי קריירה מציעה מתודולוגיה וכלים בעבודה עם ארגונים. אחת ההתפתחויות החשובות בתכנית נוגעת לאיש המקצוע, המוביל את התהליך. התכנית מדברת שינוי ארגוני וככזה מצריכה התערבות מקצועית של יועץ ארגוני שזו התמחותו. היועץ בתכנית מסלולי קריירה הוא גם מנהל פרויקט, המניע ומבצע בפועל פעולות מעשיות בבניית מסלולי קריירה וביישומם.
 
קיים דמיון בין התהליכים המתקיימים עם הפרט – השיח על תהליך השינוי, הצורך בערור המוטיבציה, זיהוי הבשלות לתהליך, חשיבות שלב האבחון הראשוני והחוזה הפסיכולוגי בין מקדם התעסוקה לפרט לבין אלה המתקיימים עם הארגון. חשיבות רבה נודעת לאחד הכלים שפותחו במסגרת התכנית - מדד הבשלות (בדומה לאינטייק מול הפרט), המהווה כלי סינון ואבחון.
 
עד כה הופק תדריך המציג את המתודולוגיה שפותחה. אוגדן זה מהווה שלב נוסף בהתפתחות התכנית וככזה הוא נבנה על בסיס התדריך.
 
האוגדן שלפניך מכיל את כל שלבי התכנית על כל היבטיה: מטרות, תוצרים מצופים וכלים יישומיים והוא מציע מתווה מפורט של הצעדים והפעולות של היועץ והארגון ומגוון כלי עזר לשלבים השונים.
 
מטרתו של האוגדן לסייע לך, היועץ, בעבודתך בליווי הארגון, הלוקח חלק בתכנית.
 
אוגדן זה הינו מעין חוברת כניסה לתפקיד, המתארת את רצף העבודה ומאפשרת ליועץ להגיע אל הארגון עם מתודולוגיה סדורה. עם זאת, מאחר שארגונים שונים אלה מאלה, העיתוי שבו היועץ נכנס אל הארגון משתנה, היועצים הארגוניים המלווים את התהליך שונים בגישתם ובדרכי הפעולה שלהם, כמו גם מובילי התהליך מטעם הארגון, לכן נרצה לחזור בעתיד לתדריך, לשתף, לתקף ולדייק. האוגדן הוא כלי מתפתח, וככזה נבחן עצמנו לאורך הדרך, נעדכן בהתאם ונשאף להרחיבו במהלך הזמן עם כלים נוספים.
 
בפתח האוגדן תמצאו תרשים המייצג את תהליך הליווי. זהו מעין "מפת דרכים" שתסייע לך בהתבוננות רחבה על התהליך ובהתמצאות באוגדן. התרשים כולל:
  • שלב בתכנית - הסבר כללי והיקף שעות מומלץ לכל שלב.
  • הפעולות המרכזית בכל שלב.
  • מטרות כל פעולה, מנגנון/רכיב לביצוע, תוצרים, דגשים וכלים יישומיים.
בחלקו השני של האוגדן מופיע, כאמור, פירוט הכלים היישומיים.
קובץ: 
סוג מדיה: 
תחום: 
אגף: 
תמונה: