תכנית חן: מדריך הפעלה

תכנית חן: מדריך הפעלה

מדריך הפעלה
מחברים: 
הדסה קליין; רינה פלדהיים; אתי מלר; שרה הלר;
הפקה: 
ג'וינט ישראל-תבת
שנת הוצאה: 
2018
מספר עמודים: 
112
שפות: 
תכנית ח"ן פותחה בשנת 2009 על ידי ממשלת ישראל וג'וינט ישראל כדי לחזק את המגמה של ההכשרה החלופית למקצועות בעלי אופק תעסוקתי בסמינרים החרדיים לנשים. מטרת התכנית הייתה למקצע את הסמינרים והתלמידות בהכוון לימודי ותעסוקתי כדי לאפשר תעסוקה איכותית, התמדה וקידום בעולם העבודה. במקביל עבדה התכנית עם מעסיקים כדי לייצר הכשרות מותאמות לשוק העבודה, למקצועות הנדרשים בו ולמאפיינים התרבותיים הייחודיים של בנות הסמינרים.
התכנית פעלה לאורך השנים כפיילוט בפריסה ארצית במסגרת הסמינרים של "בית יעקב". עם סיום הפיילוט והטמעתו במשרד העבודה והרווחה, נכתב מדריך זה על מנת לסכם את הידע המקצועי שנצבר לאורך שנות פעילות התוכנית עד כה. זאת במטרה להעביר את הידע לשותפינו לדרך בממשלה, לכלל הסמינרים, לרשויות המקומיות, לחברה האזרחית, לשדה המקצועי ועוד.
סוג מדיה: 
תחום: 
אגף: 
תמונה: