גינון קהילתי

גינון קהילתי

גינון קהילתי

במסגרת התכנית של גינון קהילתי בקרב אוכלוסיות מוחלשות, עובדים במשותף קבוצת אנשים המאמצת יחד שטח אדמה ומטפחת אותו. בכך נוצרים קשרי גומלין בין התושבים וכן פעילות קהילתית סביב מטרה משותפת. למעלה מ-200 גינות קהילתיות צמחו בסיוע ג'וינט ישראל בשכונות מצוקה ברחבי הארץ ובהם פעילים אלפי תושבים. הגינות הקהילתיות הפכו לכלי המאחד את תושבי השכונות ומגשר על השוני של האוכלוסייה המגוונת - עולים, נוער וילדים בסיכון וזקנים. כמו כן, מסייעות הגינות הקהילתיות בשמירה על שכונות מטופחות ונעימות, שדייריהן נהנים לשמור עליהן.