אבות ובנים

אבות ובנים

אבות ובנים
תכנית אבות ובנים פותחה על ידי ג'וינט ישראל-אשלים במטרה ליצור מפגש משמעותי משותף לאבות ולבנים באמצעות פעילות ספורטיבית קבוצתית, לחיזוק הקשר והתקשורת ביניהים, ליצירת חוסן ולמניעת התנהגויות סיכון. כמו כן, מקדמת התכנית אורח חיים בריא פיזית, חברתית ונפשית.