PACT לגיל הרך ליוצאי אתיופיה

PACT לגיל הרך ליוצאי אתיופיה

PACT לגיל הרך ליוצאי אתיופיה

תכנית PACT - Parents And Children Together נוסדה בג'וינט ישראל-אשלים כדי לצמצם פערים בקרב ילדים יוצאי אתיופיה, עוד בגיל הרך. התכנית רותמת הן את ההורים, המערכות החינוכיות, הקהילתיות והעירוניות כדי לתת לילדים את הכלים להשתלב כראוי הן מלידה ועד השתלבותם במערכת החינוך.