אשכול רשויות אזורי

אשכול רשויות אזורי

אשכול רשויות אזורי
מכון אלכא למנהיגות וממשל החל בקידום וליווי הקמתם של אשכולות אזוריים של רשויות מקומיות ביחד עם הרשויות המקומיות ומשרד הפנים. צוות המכון מסייע בקידום בניית תשתיות לשותפויות חוצות רשויות וסקטורים, בתהליכי תכנון אסטרטגי של האשכולות ובליווי המנהיגות המקומית בביצוע תהליכים אזוריים. הרציונל לפעילות מודל האשכולות מתבסס על ההבנה כי ישנם אתגרים אזוריים אשר לרשות מקומית בודדה קשה להתמודד באופן אפקטיבי, אולם עם איגום משאבים מצד רשויות שכנות ניתן למצוא פיתרונות טובים ויעילים. מכון אלכא למנהיגות וממשל מקדם את שיתוף הפעולה בין הרשויות השונות וגורמים אזוריים נוספים.