קורסי הכשרת אנשים עם מוגבלות לתעסוקה

קורסי הכשרת אנשים עם מוגבלות לתעסוקה

קורסי הכשרת אנשים עם מוגבלות לתעסוקה
במסגרת הפעילות של ג'וינט ישראל-תבת, מקדם הארגון גם קשרי מעסיקים באופן שוטף כדי לבחון באילו מקצועות ותפקידים ניתן לשלב אנשים עם מוגבלויות שונות. אחד הצרכים שעלה מקרב מעסיקים, הינו צורך בשפים וטבחים באזור הצפון. על כן נפתח נפתח ביוזמת ג'וינט ישראל-תבת ובית הספר דן גורמה בחיפה, קורס טבחות ייחודי להכשרת אנשים מתמודדים עם בעיות נפשיות למקצוע הטבחות. נוכח הצלחת הקורס, נפתחו קורסים דומים במקומות נוספים ברחבי הארץ וסייעו לשילובם של אנשים המתמודדים עם בעיות נפשיות בשוק העבודה ובחברה.