בתים חמים

בתים חמים

בית חם

תכנית "בית חם" פועלת בג'וינט ישראל-אשל מזה 15 שנים על בסיס מודל מהקהילות היהודיות במדינות חבר העמים. במסגרת התכנית, נערכים מפגשים קבועים של קבוצת זקנים בבית אחד מחבריהם, במהלכם נערכות פעילויות חברתיות ומשמרים קשרים בין-אישיים. כיום ישנם 280 בתים חמים המגיעים לכ-5,000 זקנים בכל רחבי הארץ. בניגוד לעבר, כיום רק 60% מהמשתתפים בתכנית הינם עולים, כל השאר זקנים אשר נולדו בישראל בהם גם מהחברה הערבית והבדואית.