צופיה

צופיה

צופיה
צופיה הינה תכנית המסייעת לנשים חרדיות להשתלב במעגל העבודה באמצעות הכשרה מקצועית. התכנית נעודה לפתח אפיקי תעסוקה מוכחים, שיאפשרו מיצוי יכולות מקצויות ויתנו מענה לצרכי אוכלוסיית הנשים בחברה החרדית תוך התמודדות עם מגבלות ייחודיות המאפיינות את הקהילה. את התכנית מובילים משרד הכלכלה וג'וינט ישראל-תבת יחד עם עמותת תמך ב-14 ישובים ברחבי הארץ.