מובילים מנטורינג בתעסוקה

מובילים מנטורינג בתעסוקה

27/07/2016

החברות המובילות במשק רותמות עובדיהן המצטיינים לליווי וחניכה של עובדים בשכר נמוך לפי מודל המנטורינג של ג'וינט ישראל-תבת

עשרות מנטורים מהחברות המובילות במשק; שירותי בריאות כללית, אמדוקס, טבע, סיסקו, מייקרוסופט, בנק הפועלים, בזק ועוד, הגיעו הבוקר לכנס ראשון מסוגו בנושא, שנערך ביוזמת ג'וינט ישראל- תבת במסגרת תכנית "המנטורינג", שמטרתה קידום ופיתוח תעסוקתי של עובדים בשכר נמוך באמצעות מנטורים מתנדבים מקרב ארגונים עסקיים ומהמגזר הציבורי. 

המנטורים בתכנית שפותחה ע"י ג'וינט ישראל- תבת בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה, הינם מנהלים בדרג בינוני ומעלה, מצויינים בתחומם המקצועי, משלל תפקידים ומגוון ארגונים במשק, אשר התנדבו לתפקיד. מנטורים אלו מלווים אוכלוסיות מגוונות מהחברה החרדית, הערבית, אנשים עם מוגבלות ויוצאי אתיופיה, לעבר קידומם התעסוקתי בשוק העבודה.
ממחקרים שנעשו בעולם עולה כי הסיכוי לפיתוח וקידום תעסוקתי של עובד עולה כאשר הוא מלווה במנטור. בישראל 39% מבין המשתתפים בתכניות קידום וביניהן תכנית המנטורינג שיפרו את שכרם בכ-10%. אך בתכנית המנטורינג, עלייה בשכר לבדה איננה מעידה על קידום תעסוקתי, אלא גם הרחבת היקף המשרה, שיפור בקבלת תנאים סוציאליים שיפור במידת שביעות הרצון של העובד נמדדים אף הם. 
המודל החדשני של התכנית מבוסס גישת ה- dual client הרואה מחד את הערך המוסף לעסקים כדוגמת פיתוח הון אנושי והגברת תחושת השייכות והמחוייבות של העובד לארגון, ומאידך את הערך המוסף למשתתפי התכנית  המקבלים מודל להשראה וחיקוי בשוק העבודה, הרחבת הרשת החברתית והיכרות עם הכללים הלא כתובים של שוק התעסוקה. אבל מעבר לערך לעסקים ולמשתתפים, יש גם את התרומה לחברה כולה – יצירת חברה אזרחית מלוכדת, סולידרית ומגוונת יותר.
לדברי מנכ"לית ג'וינט ישראל- תבת ד"ר סיגל שלח:" רבות מאוכלוסיית היעד שג'וינט ישראל- תבת סייעה לשילובן בעבודה הן דור ראשון בתעסוקה, כך שלרוב הן נעדרות מודל לחיקוי והכוונה. כאן נכנס תפקידו החשוב של המנטור המסייע לנחנך שלו – "המנטי" בתהליכי שינוי, קידום וקבלת החלטות, ככול שמעסיקים רבים  "