עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית: תחל פעילותם של רכזי תעסוקה לסטודנטים עם מוגבלות בתוך המוסדות האקדמיים

עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית: תחל פעילותם של רכזי תעסוקה לסטודנטים עם מוגבלות בתוך המוסדות האקדמיים

02/11/2016
 
בחודש ספטמבר החלה לפעול לראשונה בישראל תכנית חדשנית המלווה סטודנטים ובוגרי מוסדות אקדמאיים עם מוגבלות בהשתלבות בתעסוקה ההולמת את השכלתם
 
התכנית החדשנית שפותחה בג'וינט ישראל- תבת בשיתוף משרד הכלכלה והתעשייה, מעמידה רכז מומחה בתעסוקת אנשים עם מוגבלות, המלווה סטודנטים עם מוגבלות הנמצאים לקראת סיום הלימודים כמו גם את בוגרי המוסד האקדמי, עד להשתלבותם בעבודה ההולמת את השכלתם וכישוריהם.
 
רכזי התעסוקה של התכנית יחלו לפעול באוניברסיטת אריאל בשומרון, אוניברסיטת בן גוריון, הקריה האקדמית אונו, המכון הטכנולוגי בחולון, המכללה למנהל ראשון לציון, המכללה האקדמית אחוה ומכללת ספיר.
 
פעילותם תתקיים כחלק מהצוות המקצועי של מרכזי הקריירה במוסדות האקדמיים השונים ובשיתוף עם מרכזי הנגישות בכל קמפוס.
 
התכנית פותחה לאור ההבנה כי בישראל חיים כיום למעלה מ-1,000,000 אנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה, אך רק כ-16% מהם בעלי תואר אקדמי, לעומת כ-30% בכלל האוכלוסייה. שיעור האקדמאים עם מוגבלות בגילאי עבודה עומד על 77%. לעומת זאת, בקרב אנשים עם מוגבלות חסרי השכלה אקדמית, צונחים שיעורי התעסוקה ל-51% בלבד. מכאן החשיבות הרבה בהשכלה אקדמית לשילובם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.
 
מטרת התכנית החדשה הינה לצור חוליה מקשרת במעבר שבין האקדמיה לשלב התעסוקה עבור אנשים עם מוגבלות. מאחר ומרבית האקדמאים עם מוגבלות מסיימים את לימודיהם ללא ניסיון תעסוקתי וללא התנסויות דומות כגון צבא או שירות לאומי (ובשל כך סיכוייהם להשתלבות בתעסוקה פוחתים עוד יותר), צוות התכנית מלווה את הסטודנטים עם המוגבלות כבר בתקופת לימודיהם,  מחבר אותם אל עולם העבודה והשירותים הקיימים, מסייע להם ברכישת כלים תעסוקתיים, על ידי ליווי פרטני והן באמצעות סדנאות קבוצתיות, וכמובן מסייע בהשתלבות בשוק התעסוקה.