הזכות לעבוד והזכות להעסיק / ד״ר סיגל שלח

הזכות לעבוד והזכות להעסיק / ד״ר סיגל שלח

28/01/2018

מצבם הכלכלי הקשה של אנשים עם מוגבלות בישראל עלה לכותרות בחודשים האחרונים. המאבק הציבורי בנושא הוביל למספר יוזמות, כמו גם החלטת ממשלה להקצות תקציב לפעימה ראשונה של הגדלת קצבאות הנכות. אולם חשוב לזכור כי כ-70% מציבור האנשים עם מוגבלות אינם מקבלים כלל קצבאות נכות. העבודה בנושא העלאת הקצבאות לרמה המאפשרת מחיה בכבוד לכל מי שזקוק לכך עדיין לא הסתיימה, אך יש לפעול גם בכלים נוספים להעלאת איכות החיים, וראשון במעלה מבין כלים אלו הינו שוק העבודה. 

שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות בישראל עומד על כ-57% לעומת כ-78% בקרב האוכלוסייה הכללית. ההפסד מכך שלא כל מי שמסוגל לעבוד משולב בעבודה הוא של כולנו. על פי הערכות משרד העבודה והרווחה, וכפועל יוצא משיעורי התעסוקה הנמוכים יחסית של אנשים עם מוגבלות, ההפסד הכולל למשק עומד על כ-5 מיליארד שקלים בשנה. 

לצד אלה, עובר עולם העבודה שינויים מאסיביים בשנים האחרונות; כניסה של טכנולוגיה בדמות רובוטיקה, בינה מלאכותית ועוד, המביאים לשינוי מהותי של תפקידים רבים ומאפשרים הזדמנויות רבות לעבודה מרחוק, עבודה בהסדרי העסקה מגוונים ועוד. פתרונות טכנולוגיים הקיימים כבר כיום, מאפשרים צמצום השפעת מגבלה כזו או אחרת על תפקוד בעבודה. בנוסף, האפשרות לעבודה מרוחקת מקלה על בעיות ניידות או רצף שעות במקום העבודה ומאפשרת מיצוי מלא יותר של פוטנציאל השווה זהב של העסקת אנשים עם מוגבלות. 

אנו רואים כי הצורך קיים והאפשרויות קיימות גם כן. מצד המעסיקים, אנו רואים צורך משמעותי בסיוע וליווי כדי לממש את הפוטנציאל ולייצר את השינוי בתוך המשק ולהשפיע על הכלכלה כולה. קידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות, תוך מתן דגש על תעסוקה מקצועית ואקדמית היא משימה משמעותית. סוכני שינוי מרכזיים הנם מעסיקים גדולים, עימם אנו פועלים בשותפות לשילוב עובדים עם מוגבלות, לפי צרכיהם העסקיים ובהתאמה ייעודית לכל מעסיק. הדגש המשמעותי הינו לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתלב במשרות ההולמות את כישוריהם ויכולותיהם, ובעיקר בתפקידי מפתח עם אפשרויות קידום. 

עשרות מעסיקים המשתתפים במיזם "עסק שווה", בו אנו שותפים, מדווחים כי מעבר לרווחים הצפויים, כגון הרחבת מאגר הטאלנטים לגיוס עובדים, שיעור נאמנות גבוה המביא עמו גם שיעורי תחלופה נמוכים יותר ורווחים נוספים בצד העסקי, ישנם גם רווחים פחות צפויים אך לא פחות חשובים. למשל, שילוב אנשים עם מגבלה גרם כמעט בכל מקומות העבודה להתגייסות כלל צוות העובדים לסייע בשילובם, דבר שהביא ללכידות גבוהה יותר בקרב העובדים ועבודת צוות טובה ומסונכרנת יותר. 

אנו משוכנעים שבכוחות משותפים ניתן להגיע למצב בו לכל אדם יכולת מיצוי של זכותו לעבוד ולכל מעסיק יכולת מיצוי של העסקה מגוונת הטובה והמתאימה ביותר לקידום העסק שלו ולקידום כלכלה בריאה וחברה בריאה בישראל. עלינו לזהות את ההזדמנות הייחודית הנוצרת לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות – לא רק לרווחתם האישית, אלא גם לטובת המשק ולטובת המעסיקים עצמם.

מאת: דר' סיגל שלח מנכ"לית תבת בג׳וינט ישראל, השותפים למיזם "עסק שווה" יחד עם קרן משפחת רודרמן, מיטב דש ומשרד העבודה והרווחה 

קרדיט תמונה: קרן בן-ציון גפני