לראשונה חוברים משרדי ממשלה, המגזר העסקי והשלישי להכפלת היקף ההתנדבות בישראל!

לראשונה חוברים משרדי ממשלה, המגזר העסקי והשלישי להכפלת היקף ההתנדבות בישראל!

07/06/2013

"מיזם ההתנדבות הישראלי" הושק באופן רשמי בישיבה חגיגית בה לקחו חלק נציגי המגזרים השונים. עוד הוחלט על הפצת מסמך מיוחד לגיוס אנשי מקצוע ומומחים בתחום ההתנדבות, שיסייעו בגיבוש מדיניות רשמית לעידוד התנדבות ושיפורה בישראל. פרויקט זה הוא תולדה של שיתוף פעולה בין משרד ראש הממשלה, משרד הרווחה וג'וינט ישראל בעלות של 10 מיליון ₪ למשך 3 שנים.

רק 18.8% מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל בוחרת להתנדב, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – נתון נמוך משמעותית מממוצע ההתנדבות במרבית מדינות המערב. לאור זאת, קיבלה ממשלת ישראל, לבקשת ראש הממשלה בנימין נתניהו, במסגרת הדיון בשולחנות העגולים במשרד רוה"מ,  החלטה לפעול להכפלת היקף ההתנדבות בישראל ולשיפור איכות ההתנדבות. זאת מסגרת "מיזם ההתנדבות הישראלי"- שיתוף פעולה בין מגזרי של ממשלת ישראל, המגזר העסקי והמגזר השלישי. יזום הפעולה הועבר למשרד הרווחה והשירותים החברתיים בשיתוף משרד רוה"מ וג'וינט ישראל נבחר על ידם כפלטפורמה להפעלת המיזם, זאת לאור הידע והניסיון של הארגון.

בשלוש השנים הקרובות, יושקעו במסגרת המיזם המשותף למעלה מ-10 מיליון ₪ לטובת פיתוח וקידום ההתנדבות בישראל, תוך רתימת הכוחות הפועלים בתחום בכל אחד מהמגזרים השונים השותפים למיזם. זאת תוך למידה ומינוף של תכניות ויזמות התנדבות קיימות הפועלות בשטח, הרחבתן והתאמתן לקהלי יעד נוספים ויצירת פלטפורמות חדשות להתנדבות. כמו כן, יקדם המיזם מדיניות סדורה המעגנת את ההתנדבות וההשתתפות החברתית כחלק מתפיסת האזרחות בישראל.

לדברי מנחם וגשל, מנכ"ל משרד הרווחה: "משרד הרווחה רואה חשיבות רבה בעידוד פעילות התנדבותית המהווה נדבך מרכזי ומשמעותי לפיתוח החברה האזרחית, המהווה אבן יסוד בחיזוק חוסנה החברתי של המדינה. חברה אנושית וערכית נמדדת ביכולתה ליישם הלכה למעשה ערכים של אחריות הדדית, מעורבות חברתית ועזרה לזולת".

לדברי סמנכ"ל חברה וממשל במשרד ראש הממשלה, אהוד פראוור: "היוזמה לתוכנית צמחה מהשולחן העגול שמתקיים במשרד ראש הממשלה עם המגזר השלישי ועם הפילנתרופים. בדיון השולחן העגול כאשר הוצגו בפני ראש הממשלה נתוני ההתנדבות בישראל הוא ביקש שהשולחן ייקח על עצמו מהלך שיביא להרחבה ניכרת של ההתנדבות. אני מברך על כך שהמהלך שהחל בשולחן העגול ובעבודה אינטנסיבית שנעשתה ע"י החברים בו והשותפים להם, מתורגמת עתה לפעילות ממשית".