נתונים חדשים חושפים עלייה חדה בדיווחים על התעללות בזקנים והזנחתם

נתונים חדשים חושפים עלייה חדה בדיווחים על התעללות בזקנים והזנחתם

11/06/2013

מן הנתונים, אשר ייחשפו בכנס מיוחד בנושא מניעת התעללות, עולה כי בשנת 2012 חלה עלייה חדה בהיקף ההתעללות והזנחת זקנים. ב-15 ביוני יציינו ברחבי העולם את היום הבינלאומי למניעת התעללות בזקנים והזנחתם.

מנתוני ארגון הבריאות העולמי שפורסמו לרגל היום הבינלאומי למניעת התעללות בזקנים (15 ביוני) עולה כי כ-4 מיליון זקנים מדי שנה סובלים מהתעללות פיזית באירופה ומדינות אגן הים התיכון. בישראל, 1 מכל 5 זקנים חשוף להתעללות או הזנחה, כלומר עשרות אלפי זקנים.

בניגוד לתופעת אלימות כנגד זקנים אשר זוכה לסיקור תקשורתי ודיון ציבורי ער, הרי שתופעת ההתעללות בזקנים והזנחתם פחות מוכרת למרות היקפיה חסרי התקדים. הזנחה הינה חסך בצרכים בסיסיים או בשירותים חיוניים דוגמת מזון, תרופות, טיפול רפואי, סיוע בתפקוד או בידוד ונטישה. התעללות נחשבת התנהגות המתרחשת בתדירות (או גםחד-פעמית) הפוגעת במישור הגופני, המיני, הנפשי או הכלכלי. כיוון שפעמים רבות ההתעללות או ההזנחה מצד בנימשפחה, או מטפלים בשכר, הרי שזקנים רבים חוששים או מתביישים לדווח, לא תמידיודעים כיצד להגיב ולעיתים אף חסרי יכולת להגיב.

בין הנתונים שיוצגו מטעם משרד הרווחה וג'וינט ישראל-אשל בכנס, עולה כי חלה עלייה משמעותית בדיווחים על התעללות והזנחת זקנים בין השנים 2009-2012 לשירותי הרווחה:

 

2009

2010

2011

2012

2012 ביחס ל-2009

פיזית

510

762

991

1070

110%+

נפשית

1250

1370

1529

1862

49%+

הזנחה

600

877

1122

1142

90%+

ניצול מיני

25

36

48

43

72%+

הפרת זכויות

290

259

426

336

15%+

ניצול כלכלי

630

653

915

1124

78%+

לכנס שותפים מלבד משרד הרווחה וג'וינט ישראל-אשל גם משרד הבריאות והמשרד לאזרחים ותיקים.

פאני יוז, עובדת סוציאלית ראשית לחוק ההגנה על חוסים, במשרד הרווחה והשירותים החברתיים מדווחת כי בין השנים 2006 ו-2007 חלה עלייה של כמעט 50% במספר הזקנים שהיו חשופים להתעללות אשר טופלו, ונרשם שיפור ניכר במצבם של כשני שליש מהם. נתונים נוספים מהשנים 2009-2012 מצביעים על עלייה חדה של כמעט פי שניים במספר המטופלים בפגיעות פיזיות. מגמה דומה נרשמת גם לגבי התעללות מינית, ניצול כלכלי והזנחה.

לדברי ד"ר שרה אלון מנהלת תכניות למניעת התעללות והזנחת זקנים באשל-ג'וינט ישראל: "תכנית מיוחדת לטיפול בזקנים החשופים להתעללות או הזנחה כבר פועלת ב-32 ישובים ברחבי הארץ ואנחנו רואים כי כמעט 70% ממשתתפי התכניתכבר מדווחים על שיפור ניכר במצבם. כצעד משלים, יוצא בימים אלה קמפיין רדיו ארצי לשם העלאת מודעות לבעיה כאובה זו, וכן גם לומר לכל מי שנחשף לתופעה כי אפשר להפסיק את ההתעללות, אפשר לחיות אחרת".