עקב מחסור באחיות בחברה הבדואית - תכנית ממשלתית תסייע בהתמודדות עם מחסור במספר האחיות בחברה הבדואית בנגב.

עקב מחסור באחיות בחברה הבדואית - תכנית ממשלתית תסייע בהתמודדות עם מחסור במספר האחיות בחברה הבדואית בנגב.

12/06/2013

במסגרת התכנית החדשה מוכשרות צעירות בדואיות לתואר אחיות מוסמכות. מחזור פיילוט ראשון של התכנית כבר הסתיים, ובימים אלה יוצא המחזור השני לדרך. לתכנית שותפים משרד הכלכלה, משרד הבריאות, תבת-ג'וינט ישראל, מרכז התעסוקה "ריאן", הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש הממשלה וכן הרשות לפיתוח הנגב.

החברה הבדואית בנגב מונה כיום כ-200,000 תושבים. על פי נתונימשרד הבריאות, בחברה הבדואית בנגב קיים מחסור במספר האחיות הקהילתיות הפועלות ועובדות בתוך היישובים ועומס רב על הצוות הקיים. כמו כן, קיים קושי תקשורתי בין מטפלים ומטופלים שאינם דוברים אותה שפה וכן פערים תרבותיים המקשים על התקשורת הבינאישית. כיום לא מאוישים כ18 תקנים, כמו כן, רק 9 אחיות בדואיות והשאר אינן בדואיות – יש מקום להגדיל את מספרן ולהגיע לתמהיל שיאפשר תקשורת טובה יותר עם האוכלוסייה.

התכנית להכשרת אחיות מוסמכות מסייעת להתמודד עם המחסור בכוח אדם בחברה הבדואית. התכנית אף מספקת פתרון לבעיה נוספת – נשים בדואיות רבות בוחרות שלא לצאת לעבוד מחוץ לישוב עקב חסמים תרבותיים ואחרים (מחסור בתחבורה ציבורית והעדר מסגרות מתאימות לילדים, למשל). התכנית החדשה מאפשרת לאותן נשים להישאר בישוב עצמו וכך להשתלב במעגל העבודה באופן התואם את אורח חייהן והמאפיינים התרבותיים שלהן.

בתכנית ללימוד אחות מוסמכת שאינה אקדמאית מתאפשר ליווי חברתי ללומדות. צוות ממרכז "ריאן" - מרכזי תעסוקה לחברה הבדואית בנגב, תכנית המשותפת למשרד הכלכלה ולג'וינט ישראל, מלווהאישית את המשתתפות משלב הגיוס, המכינה, תוך כדי הקורס ועד להשמתן בעבודה בתחום לימודיהן. הלימודים במסגרת ההכשרה נמשכים שנתיים וחצי ומתקיימים כאמור בבית ספר לסיעוד ליד בית חולים ברזילי באשקלון. המחזור הראשון של התכנית סיים בהצלחה את שלב המכינה וכעת 38 משתתפות ומשתתפים החלו את הלימודים ומחזור נוסף עתיד להתחיל לקראת הסתיו. לתכנית שותפים משרד הכלכלה, מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, תבת-ג'וינט ישראל, הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש הממשלה, הרשות לפיתוח הנגב וכן מרכזי התעסוקה "ריאן".

המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה במשרד הכלכלה, מיכל צוק: "העלאת שיעור התעסוקה בקרב המגזר הערבי בכלל והבדואי בפרט הינה יעד לאומי שיאפשר צמיחה כלכלית וצמצום פערים. בשנים הקרובות נדרש לשלב בשוק העבודה  כ-300 אלף עובדים חדשים מהמגזר הערבי. משרד הכלכלה משקיע משאבים רבים הן בפן יצירת מקומות העבודה והן בפן הכשרת היצע העובדים. אנו רואים במרכזי ההכוון התעסוקתי אחת מהתשתיות החשובות לשילובם בתעסוקה של מי שמצויים מחוץ לכוח העבודה".

ד"ר סיגל שלח, מנכ"לית תבת-ג'וינט ישראל:"תכנית זו הינה דוגמה למגוון האפשרויות הרחב שמעניקה לנו התשתית של מרכזי ההכוון התעסוקתי "ריאן" שפיתחנו. מרכזים אלה מכירים את החברה מבפנים, יודעים לאתר את המורכבויות השונות ולמצא מענים ההולמים את צרכי התעסוקה יחד עם הצרכים החברתיים והתרבותיים במסגרתם הם פועלים. חשוב להבין כי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב נשים בדואיות בדרום עומד על כ-18.8% בלבד, לעומת 28.4% בקרב נשים ערביות ו-76.4% בקרב הנשים היהודיות בישראל. אל מול הנתונים הללו, ברורה חשיבותה החד-משמעית של תכנית הכשרה זו".

ראש מנהל הסיעוד במשרד הבריאות ואחות ראשית ארצית, ד"ר שושי ריב"א: "משרד הבריאות עוסק מזה שנים בתוכניות מיוחדות לבדואים. לפני מספר שנים התקיימו 3 תכניות ייעודיות בבית הספר לסיעוד אשקלון במסגרתן הוכשרו כ100 אחיות מוסמכות, ולפני 3 שנים נפתחה תכנית ייחודית שמכשירה אחיות ברמה אקדמית באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. בשנה שעברה חודשו תכניות הדיפלומה לאוכלוסייה הבדואית באשקלון ולקראת אוקטובר עתיד להיפתח מחזור נוסף.

כל התוכניות מנוהלות על ידי מנהל הסיעוד במשרד הבריאות, בכולן נדרשת עמידה מלאה בליבה המקצועית, דבר המאפשר לבוגריה לעמוד בבחינת הרישוי ולהירשם בפנקס האחים ואחיות, כאחים ואחיות מוסמכים במדינת ישראל, זכות זו מקנה להם את האפשרות לעבוד בכל מקום ובכל אתר אשר קיימת דרישה לאחיות ואחים מוסמכים בישראל".

 משתתפת בתוכנית - חולוד שלוף- שגב שלום:"קיום פרויקט מוצלח כזה יאפשר לכל בדואי ובדואית לשאוף  להשתתף בהכשרות שונות ולפתח קריירה אישית, זאת הזדמנות ליוזמה בשינוי חברתי לעתיד תעסוקתי יותר טוב לחברה שלנו ולמדינה בה אנחנו חיים, תודות ליוזמה הממשלתית ולמרכזי ריאן שפתחו בפנינו אפשרות זו".

משתתפת בתוכנית זקריה אלעומר- רהט: "להתקבל לפרויקט זה נתן לי את האפשרות ללמוד את הנושא בארץ,  אחרי שתכננתי ללמוד בירדן, קיומו כאן ועם התנאים הטובים שנתנו לנו אם זה בהסעה ואם זה בלימודים שהם כמעט בחינם מאד עזרו לנוזו באמת הזדמנות של פעם בחיים.