חוקי ההגנה על זקנים בסיכון הסובלים מניצול והזנחה בספר חדש של ג'וינט ישראל-אשל

חוקי ההגנה על זקנים בסיכון הסובלים מניצול והזנחה בספר חדש של ג'וינט ישראל-אשל

12/06/2013

"זקנים בסיכון, היבטים משפטיים, טפוליים ואתיים"הוא ספר חדש שיצא לאור על ידי ג'וינט ישראל-אשל המתמקד בחוקי הגנה על זקנים ובדרכים שאנשי מקצוע יכולים להיעזר בהם למימושם. הספר הוא נדבך נוסף במאמץ של ג'וינט ישראל ושותפיו – משרדי הממשלה ומחלקות הרווחה ברשויות מקומיות – להרחיב את התכניות והמודעות למניעת אלימות והזנחה של זקנים.

הספר סוקר את חוקי ההגנה על זקנים, מתייחס להגדרות של זקנים בסיכון ומאפיינים של מצבי סיכון, מקדיש פרק למצבים של הזנחה עצמית של זקנים ופרק אחר להתעללות ולהזנחה במסגרות לטיפול ממושך. הסר דן גם בתופעות מוכרות של ניצול כלכלי של זקנים.

ארבעה מבכירי המומחים בנושא חברו יחד לערוך ולכתוב את הספר: ד"ר שרה אלון מג'וינט ישראל-אשל ומרצה באוניברסיטת תל אביב, ד"ר מיכאל שינדלר מנכ"ל "יד ריבה, סיוע משפטי לקשיש" ומרצה באוניברסיטת בר אילן, פרופ' ישראל דורון, ראש החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה ופאני יוז, סגנית מנהל השירות לזקן במשרד הרווחה ועובדת סוציאלית ראשית לחוק ההגנה על חוסים.

"זקנים בסיכון" מצטרף למערך הפרסומים – ספרים, סרטים, פרוספקטים – של ג'וינט ישראל-אשל בנושא מניעת אלימות והזנחה של זקנים.

למידע נוסף ניתן לפנות לדוברות ג'וינט ישראל 02-6557190 או להוצאה לאור ותקשורת של ג'וינט ישראל, בטלפון 02-6557551 או 02-6557221.