וידאו-צ'אט – לא רק לצעירים

וידאו-צ'אט – לא רק לצעירים

13/05/2012

זקנים מרותקים לביתם, שאינם יכולים להשתתף בפעילויות במרכזי יום לקשיש יוכלו להצטרף לפעילויות כאלה מביתם, באמצעות שיחת וידיאו בסקייפ. התכנית החדשה משקפת את המאמצים לשלב טכנולוגיה מתקדמת בתכניות ובשירותים לזקנים. התכנית היא פרי שותפות של ג'וינט ישראל-אשל, הפדרציה היהודית של ניו-יורק, הארגון האמריקאי Selfhelpומכון גרטנר והיא מאפשרת, כאמור, לקשישים להצטרף לפגישות ולפעילויות הנערכות במרכזי יום לקשיש מביתם, באמצעות שיחות וידאו בסקייפ. תכנית ניסיונית ראשונה כזאת פועלת כבר בהצלחה במרכז היום לקשיש "מנדלבאום" ברמת גן וצפויה להתרחב למקומות נוספים.

התכנית מבוססת על תכנית ניסיונית דומה הפועלת כבר בניו יורק על ידי  SelfHelpבשינויים שנועדו להתאימה לציבור הזקנים בישראל. פעמיים בשבוע מצטרפים קשישים מביתם באמצעות תוכנת הסקייפ למפגשים המתקיימים במרכזי היום לקשיש. במהלך אותם מפגשים דנים המשתתפים, הן מהבית והן במרכז, בנושאים המעניינים אותם ובכך יוצרים קשרים חברתיים.

"אמנם הפגישות מתקיימות פעמיים בשבוע אך הקשרים החברתיים שנוצרו דרכן ממשיכים גם מעבר לכך", מוסרת עדינה שץ, מנהלת מרכז היום לקשיש "מנדלבאום" ברמת גן אשר נבחר לשמש כמוקד פעילות ראשון במסגרת השלב הניסיוני של התכנית. בשלב זה נבחרו קשישים עם מחשבים, מצלמות והבנה בסיסית בטכנולוגיה, ובימים אלה מתחיל גם שלב אספקת ציוד בסיסי לנרשמים לתכנית עם התרחבותה למוקדים נוספים. בהמשך מתוכננות פגישות וירטואליות בין המשתתפים בתכנית בארץ לבין משתתפי התכנית בניו-יורק ואנשי Selfhelp.

לדברי פרופ' יצחק בריק, מנכ"ל ג'וינט ישראל-אשל "על פי נתוני השנתון הסטטיסטי לקשישים בישראל שהוצאנו בג'וינט ישראל-אשל, עולה כי אחד מכל חמישה קשישים בישראל מדווח על תחושת בדידות לעיתים קרובות. מדובר בתופעה שכיחה. אחד המענים הניתנים לו מצוי בשימוש בטכנולוגיה מתקדמת ביצירת המפגש הוירטואלי של הזקנים המרותקים לבית לבין אלה הנמצאים במרכז היום. חשוב לזכור כי קשישים רבים, גם אם הם מוגבלים פיזית, מתפקדים לחלוטין קוגניטיבית ועל כן יש לתת להם כלים להתגבר על המוגבלות הפיזית. בנוסף, עצם הפיתוח של מודל על בסיס טכנולוגיות מתקדמות שכבר קיימות וזמינות, כמו הסקייפ, מאפשר שימוש ארוך טווח בתכנית ספציפית זו לצד הגדלת העצמאות של קשישים בכל הנוגע לשימוש במחשב, באינטרנט, ברשתות חברתיות ועוד".

בסיוע ג'וינט ישראל-אשל פועלים 172 מרכזי יום ברחבי הארץ בהם לוקחים חלק כ-15,000 קשישים מדי יום. יחד עם זאת, קשישים רבים מדווחים על קושי לצאת מהבית ולהגיע פיזית למרכז היום לקשיש מסיבות רבות ביניהן היעדר תחבורה נאותה, מוגבלות פיזית, חסמים פסיכולוגיים ועוד. מלבד אותם קשישים המתקשים להגיע פיזית למרכזי היום לקשיש ברחבי הארץ, ישנם גם קשישים אשר לא מעוניינים להגיע מדי יום למפגשים במרכז אולם כן רוצים לשמור על הקשרים החברתיים אותם יצרו. מרכז היום הוירטואלי נותן לזקנים אלה תשובה מעשית ומאפשר להמשיך להיות מעורבים בתכניות קהילתיות עם בני גילם.