שלוש הערות על הממשל בישראל \ מאמר מאת ד"ר מיכל חמו-לוטם, מנכ"לית מכון אלכא למנהיגות וממשל

שלוש הערות על הממשל בישראל \ מאמר מאת ד"ר מיכל חמו-לוטם, מנכ"לית מכון אלכא למנהיגות וממשל

28/08/2012

ישראל היא מדינה בהתהוות העומדת בפני אתגרים יוצאי דופן:אמנם השלמנו את שלב ההקמה, אך לא עברנו עדין להיות מדינה ממוסדת. המשמעות היא שהאתגרים העומדים בפני הממשל בישראל כוללים הרבה מעבר לתחזוקת ההווה, קרי רגולציה ומתן שירותים. האתגרים העומדים בפני הממשל, נבחרי הציבור ובחירי עובדי הציבור, קשורים בעיצוב עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית בת קיימא ומשגשגת. אין אף מדינה מפותחת המתמודדת עם אתגר בסדר גודל כזה, המצוי רובו ככולו באחריות הממשל ובסמכותו. מבט אל הטווח הארוך ועיצובו הוא קריטי, ודורש מבכירי הממשל מחויבות לפנות זמן למחשבה על הטווח הארוך בדרך קבע.

בממשל מכהנים אנשים נפלאים: פעמים רבות אנו שומעים כי הבעיה של השירות הציבורי היא איכות האנשים. זו טעות חמורה. בכירי השירות הם אנשים יוצאי דופן, שבקלות היו יכולים להוביל חברות עסקיות להישגים מצוינים, וחלקם אף עושים זאת לאחר שסיימו את תקופת השירות הציבורי. בממשל שלנו עובדים רופאים מצטיינים שהופכים מנהלי בתי חולים יוצאי דופן, צוערים מצטיינים בשירות משרד החוץ, מפקדים אמיצים בצבא, ועוד כישרונות מבריקים. יתרה מזו בשנים האחרונות תוכניות צוערים לממשל דוגמת עתידים הביאו לכך שדור צעירים מבטיח ממלא את שורות השירות הציבורי. מספר שנים אחר כך, עדיין מלאי תשוקה להשפיע, הם כבר שחוקים מאד. הסיבה לכך היא אתגרי הניהול והקשיים האדירים בהובלת השינויים שמעמידה המערכת, ולא איכות ההון האנושי שלה.

הבעיה אינה באיכות משרתי הציבור, גם לא בשיטת הבחירות, הבעיה היא הפיצול של המערכות ומורכבותן מול גודל האתגרים: הממשל מורכב תתי מערכות מרובות. הממשלה איננה אדם אחד, ואפילו אינה מערכת אחת. היא מורכבת מהרבה מאד תת - מערכות גדולות ומורכבות, שכל אחת מהן מעסיקה מאות ואלפי אנשים. וכאמור, אין ספק שבדומה למגזר העסקי ולחברה האזרחית, הבכירים שבהם איכותיים במיוחד. המורכבות של המערכות הממשליות נובעת מכך שאנו מדינה קטנה בעלת מגוון אוכלוסיות ושונות בצרכים. בשנים האחרונות המורכבות של המערכות גדלה עוד יותר בגלל הדינמיות העולה של קצב החיים, לאור היווצרותן של דיסציפלינות חדשות (חירום, איכות הסביבה) וצרכים חדשים, לאור הצורך לייצב קואליציה על ידי ריבוי משרדים ותיקים ועוד.

המורכבות הגדולה, החוצצים בין המערכות והשונות האדירה בתוך המערכות המרכיבות את הממשל מצמצמת מאד את היכולת לתכנן וליישם מהלכי שינוי מורכבים וחוצי מערכות. חוסר היכולת לבצע הוא גדול, והופך את היכולת לנהל ולהוביל שינויים בשירות הציבורי לקשה ומורכבת עשרת מונים בהשוואה לעולם העסקי או למגזר השלישי.

לכן שינוי שיטת הבחירות אינה התשובה העיקרית, וגם הזרקת אנשים איכותיים לממשל אינה הפיתרון הבלעדי. האתגר הגדול ביותר העומד בפני הממשל הוא דו ראשי: מחד הטיפול המושכל במערכות, והפיכתן לשילוביות והוליסטיות, תוך המשך צמיחה ופיתוח של ההון האנושי ודאגה לעשייה השוטפת, ומאידך מעבר לעבודה מוכוונת תכנון ארוך טווח ועיצוב עתיד להוביל את מדינת ישראל קדימה.

האתגר הזה חיוני כי בלי ממשלה אין לנו מדינה ואין לנו עתיד.