ראש השנה תשע"ג: רק שליש מהזקנים בישראל מקבלים פנסיה שוטפת ממקום עבודתם

ראש השנה תשע"ג: רק שליש מהזקנים בישראל מקבלים פנסיה שוטפת ממקום עבודתם

19/09/2012

כך לפי "השנתון הסטטיסטי של קשישים בישראל", מאת אשל-ג'וינט ישראל, משאב ומכון ברוקדייל לחקר הזקנה. עוד עולה מהמחקר כי גובה ההכנסה הממוצעת מהפנסיה עמד בשנה החולפת על כ-5,000 ₪ לחודש.

 "השנתון הסטטיסטי" של ג'וינט ישראל-אשל, משאב ומכון ברוקדייל, חושף מגמות חדשות בקרב בני 65+ בישראל. השנתון חושף תמונת מצב מדאיגה בכל הנוגע לסוגיית הפנסיה – אחת ההכנסות המשמעותיות ביותר בעבור זקנים בישראל. מנתוני "השנתון הסטטיסטי" עולה כי רק כ-34% מהזקנים בישראל זכאים לפנסיה שוטפת ממקום עבודתם. גובה ההכנסה הממוצעת מפנסיה עומד על כ-5,000 ₪ לחודש – כאשר ישנו פער גדול בין גברים (5,811 ₪) לעומת נשים (4,212 ₪).

 עוד עולה כי אחוז ההכנסה מפנסיות וקופות גמל עומד על כ-30% מכלל ההכנסות של זקנים, וכן כ-30% נוספים נסמכים על קצבאות ותשלומי תמיכה שונים (מרביתם קצבאות ביטוח לאומי). שאר ההכנסות מגיעות מחסכונות ועבודה (בקרב אלה שעובדים). לצד נתונים אלה, קצב הגידול של בני 65+ הינו כפול מזה של שאר האוכלוסייה, כאשר בקרב בני 75+ קצב הגידול מהיר עוד יותר. כמו כן, 97% מהזקנים מתגוררים ומזדקנים בקהילה ולא במסגרת מוסדית.

 "יחד עם המגמה המתמדת של עליית תוחלת החיים בישראל, מדובר באתגר של ממש למערכת השירותים החברתיים בישראל" אומר פרופ' יוסי תמיר, מנכ"ל ג'וינט ישראל-אשל, האגודה לפיתוח שירותים למען הזקן. "כולנו מכירים היטב את תופעת המחסור בתקציב המדינה. עם עליית תוחלת החיים וקצב הגידול של הזקנים בישראל, לצד אחוזי זכאות נמוכים לפנסיה והישענות על קצבאות ותשלומים – אנחנו מדברים על דור הולך וגדל של זקנים הזקוקים לסעד כלכלי גדל. ישנו צורך דחוף להתחיל להתכונן כבר היום. ההערכות הן כי עד שנת 2030 צפוי לעמוד שיעור הזקנים על 14% מכלל האוכלוסייה, זאת לאחר שבמשך שנים רבות הוא היה יציב על 10%". לדברי פרופ' תמיר, "ישנו צורך לפתח סל שירותים מודולארי שיהיה מותאם פרטנית ויעיל כלכלית. זאת במקום השיטה שהייתה נהוגה עד לא מזמן של סל אחיד לכולם אשר לא נותן מענה הולם מחד ובזבזני כלכלית מאידך. להערכתי כלל הגורמים המעורבים בתחום, מהמגזר הציבורי והשלישי גם יחד, אכן רתומים למאמץ חשוב זה".