פתיחת שנת הלימודים האקדמית: קורס חדש מונגש לסטודנטים עם וללא מוגבלות

פתיחת שנת הלימודים האקדמית: קורס חדש מונגש לסטודנטים עם וללא מוגבלות

21/10/2012

למעלה מ-20 סטודנטים כבר נרשמו לקורס המונגש בנושא "תקשורת בין-אישית" במסגרת תכנית ה-Friendingביוזמת מסד נכויות.

למעלה מ-20 סטודנטים כבר נרשמו עד כה לקורס מיוחד בנושא "תקשורת ומרכיביה בתהליך הטיפולי" בחוג לריפוי בעיסוק בקריה האקדמית אונו. הקורס, בהיקף של 2 נקודות זכות, יכלול נושאים כמו תקשורת תומכת וחליפית, שפת סימנים, תקשורת חברתית ועוד.

הקורס מונגש לסטודנטים עם וללא מוגבלות, כאשר כמחצית מהסטודנטים שנרשמו עד כה הינם סטודנטים עם מוגבלות, המגיעים מהאוניברסיטה המיוחדת של מכון טראמפ בבית איזי שפירא. ללא הנגשת הקורס, לא היו יכולים הסטודנטים הללו להירשם לקורס אקדמי מחוץ לאוניברסיטה המיוחדת. במסגרת התכנית סטודנטים לריפוי בעיסוק ילמדו יחד עם סטודנטים עם מוגבלות כדי להתחבר, ללמוד לראות את היכולות לצד המוגבלות ולשנות עמדות. קורס דומה בנושא קולנוע ייפתח בסמסטר ב' בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית.

לדברי אביטל סנדלר-לף, מנהלת מסד נכויות בג'וינט ישראל: "הקורסים הללו הינם חלק ממאמץ כולל של תכנית ה- Friendingבה אנשים עם וללא מוגבלות פועלים יחד ולאורך זמן על מנת להביא לשינוי חברתי ושינוי עמדות כלפי אנשים עם מוגבלות. הניסיון שלנו בתחום מלמד כי אין תחליף לחוויה האישית בכל הנוגע לשינוי עמדות".

לתכנית ה-Friendingשותפים מסד נכויות, ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל, קרן משפחת רודרמן, קבוצה פישמן וקרן אריסון. במסגרת התכנית כבר נעשו מספר מיזמים ברחבי הארץ, ביניהם מופעי רחוב בכל רחבי ירושלים להגברת מודעות להנגשת תחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלות בשיתוף שחקני "תיאטרון פסיק" עם וללא מוגבלות, שיפוץ רחוב על ידי מתנדבים עם וללא מוגבלות בשכונת מצוקה בבאר שבע, קורסים משולבים להורים עם וללא מוגבלות ועוד.