יום הנכה הבינלאומי: בישראל מיליון אנשים עם מוגבלות

יום הנכה הבינלאומי: בישראל מיליון אנשים עם מוגבלות

02/12/2012

דו"ח מיוחד שהוצג בפני הנהלת ארגון הג'וינט מגלה כי בישראל חיים כמיליון אנשים בוגרים עם מוגבלות, 12,000 מהם חיים במוסדות ומערכי דיור מוגן, כאשר קצב הגידול של אוכלוסייה זו הינו פי 3 ביחס לשאר האוכלוסייה.

בכינוס של מועצת המנהלים העולמית של ארגון הג'וינט הוצג דו"ח מיוחד ובו תמונת מצב על אנשים עם מוגבלות בישראל, כאשר בין הממצאים עולים הנתונים הבאים:

היקף האוכלוסייה

  • בישראל כמיליון אנשים, המהווים כ-25% מכלל האוכלוסייה הבוגרת (גיל עבודה), הינם בעלי מוגבלות אחת לפחות. כמחצית מהם בעלי מספר מוגבלויות.
  • ל-19% מהאוכלוסייה הבוגרת יש מוגבלות בינונית עד חמורה, וכ-6% עם מוגבלות קלה.
  • קצב גידול אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות בישראל הינו פי 3 ביחס לשאר האוכלוסייה.

זכאות לקצבאות

  • למעלה מ-260,000 אנשים עם מוגבלות בישראל זכאים לקצבת ביטוח לאומי והמספרים גדלים במהירות.
  • כ-50,000 נוספים מקבלים קצבת נכות מצה"ל.
  • 200,000 מקבלים תמיכה וקצבאות ממקורות אחרים.

תעסוקה

  • 40% מהצעירים הבלתי מועסקים בישראל הינם צעירים עם מוגבלות.
  • 52% מהאנשים עם מוגבלות בישראל עובדים, לעומת 74% בכלל האוכלוסייה.
  • השכר הממוצע בקרב אנשים עם מוגבלות עומד על כ-6,300 ₪ לעומת הממוצע הכללי במשק 8,200 ₪.

בריאות– אנשים עם מוגבלות בסיכון למחלות כרונית פי 3.5 משאר האוכלוסייה.

אלימות– אנשים עם מוגבלות בסיכון להיפגע מאלימות פי 2-5 משאר האוכלוסייה.

הורות–לכ-40% מהאנשים עם מוגבלות יש ילדים מתחת לגיל 18, ולכ-20% יש ילדים מתחת לגיל 10.

לדברי אביטל סנדלר-לף, מנהלת מסד נכויות, שותפות אסטרטגית בין ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן לפיתוח שירותים חברתיים לאנשים עם מוגבלות:"רוב המשאבים המושקעים כיום מיועדים לפתרונות מוסדיים אולם יש צורך לייצר לצידם מערכים תומכי דיור עצמאי בקהילה. מדובר בפיתוח דור חדש של שירותים לדור חדש לאנשים עם מוגבלות הרוצים להיות מעורבים בחברה ולתרום לה. חשוב שאנשים עם מוגבלות ידעו כי כבר כיום בשטח קיימות תכניות של מסד נכויות היכולות לסייע להם כמו דיור נתמך, קהילות תומכות והמרכזים לחיים עצמאיים, וכן גם תכניות של ארגונים נוספים. לצד המאמצים הקיימים, חשוב להרחיב את המאמצים ולהגיע לכמה שיותר אנשים".

מחר, ה-03 בדצמבר, מציינים בכל רחבי העולם את יום הנכה הבינלאומי.