31% מההוצאה הממוצעת של קשישים - על דיור

31% מההוצאה הממוצעת של קשישים - על דיור

27/12/2012

כך לפי "השנתון הסטטיסטי של קשישים בישראל", מאת אשל-ג'וינט ישראל, משאב ומכון ברוקדייל לחקר הזקנה. מנתוני המחקר, 31% מההוצאה הממוצעת של משקי הבית בהם קשישים הינה על דיור, לעומת 24% בכלל האוכלוסייה.

מצוקת הדיור בישראל התפוצצה בקיץ 2011 סביב מחאת יוקר המחיה, אשר החלה כמחאה בנושא הדיור והונהגה על ידי צעירים. אולם, על פי נתונים הנחשפים במסגרת "השנתון הסטטיסטי" של אשל-ג'וינט ישראל, משאב ומכון ברוקדייל, – מתגלה מצוקת דיור קשה בקרב קשישים. לפי נתוני השנתון, לא רק הצעירים בישראל מתקשים עם הנטל הכלכלי של הוצאות הדיור, אלא גם הקשישים ואפילו עוד יותר. מנתוני המחקר עולה כי מרכיב הדיור הינו 31% מההוצאה החודשית הממוצעת של משקי הבית בהם קשישים. זאת לעומת היותו 24% מההוצאה הממוצעת בקרב כלל האוכלוסייה. במשקי בית בהם גר הקשיש לבדו מרכיב הדיור גבוה במיוחד ועומד על 40% מההוצאה החודשית.

עוד מגלה השנתון כי בראש 1 מכל 5 משפחות עניות בישראל – עומד קשיש, כ-84,000 משפחות. מנתוני ההכנסות של משקי הבית בהם קשישים עולה כי ההכנסה הממוצעת ברוטו שלהם הינה 11,428 ₪ לעומת 14,385 ₪ בכלל האוכלוסייה. במשקי בית בהם רק קשישים, עמדה ההכנסה הממוצעת ברוטו על סך 9,688 ₪ בלבד. ההכנסה החציונית ברוטו של משקי בית בהם גרים קשישים עומדת על 7,798 ₪ לעומת 10,625 ₪ בכלל האוכלוסייה.

"מצוקת הדיור האחרונה נקשרת בעיקר בזוגות צעירים המתקשים לרכוש את דירתם הראשונה. יחד עם זאת, יש לתת תשומת לב לכך שחלק ניכר מהזקנים חי בתנאי דיור בלתי ראויים ובמצוקה כלכלית קשה, אבל הם מתקשים לצאת לרחובות ולהפגין", אומר פרופ' יוסי תמיר, מנכ"ל אשל-ג'וינט ישראל. "אנחנו באשל-ג'וינט ישראל עובדים עם הקשישים בישראל כבר עשרות שנים ומכירים את בעיותיהם. יש לזכור כי מדובר באוכלוסייה הולכת וגדלה אשר צפויה להוות כ-12% אחוזים מהאוכלוסייה בעוד פחות מעשור (כיום פחות מ-10% מהאוכלוסייה), לכן חשוב להעניק פתרונות מקיפים וארוכי טווח היום, אשר ישרתו את כולנו בשנים הבאות".

אחת מתכניות אשל-ג'וינט ישראל המסייעת לקשישים במצוקה כלכלית הינה "בשיבה טובה". מטרת התכנית הינה לעזור באופן ישיר ומידי למספר רב ככל האפשר של קשישים במצוקה הגרים בקהילה, שהכנסתם החודשית מסתכמת בקצבת זִקנה בתוספת השלמת הכנסה. העזרה ניתנת במספר רב של תחומים, ביניהם: שיפור תנאי הדיור, סבסוד שירותי בריאות בסיסיים, השלמת ציוד בסיסי חסר ופיתוח תכניות תעסוקה.