במסגרת תוכנית חדשה ישופצו מאות דירות מוזנחות ברחבי הארץ בהן גרות אוכלוסיות חלשות, בעלות כוללת של מאות אלפי שקלים

במסגרת תוכנית חדשה ישופצו מאות דירות מוזנחות ברחבי הארץ בהן גרות אוכלוסיות חלשות, בעלות כוללת של מאות אלפי שקלים

31/01/2011

התוכנית תצא לפועל ביוזמת ג'וינט ישראל והיא תפעל תחילה בארבע ערים נבחרות. התכנית תתן מענה לאוכלוסיות חלשות שיבחרו על פי קריטריונים סוציאליים – בכללם עולים חדשים, קשישים, משפחות חד-הוריות, נכים ובעלי הכנסה נמוכה - הסובלים מתנאי דיור ירודים ואשר אין באפשרותן להשיג את המשאבים הנחוצים לשיפוץ דירתם. במסגרת התוכנית ייערכו שלושה סוגים של שיפוצים ,- שיפוץ  קל, בינוני ועמוק כאשר, שיפוץ קל יהיה בעיקר שיפוץ קוסמטי שייתן בעיקר מענה למראה ולאסתטיקה של הדירה, שיפוץ בינוני, יתן מענה גם לתיקונים נוספים הנדרשים בבית ושיפוץ עמוק, יכלול גם טיפול בתשתיות כמו צנרת, חשמל  ועוד. העלות המשוערת של הפעלת התכנית הוא כ- 3 מליון ₪.

בתוכנית יהיו מעורבים מתנדבים שיעסקו בשיפוץ הדירות בהתנדבות, אנשי מקצוע שינחו את ביצוע העבודה בהתאם לסטנדרטים מקצועיים, נציגי רשויות מקומיות ועמותות שינהלו את הפרויקט ויגבשו את רשימות הזכאים לשיפוץ דירה, , חברות עסקיות יתרמו משאבים (חומרים, כספים וכח אדם). כחלק מתהליך השיפוץ יקבלו הדיירים הכשרה  בטיפוח ובתחזוקת  הנכס לאחר שיפוצו, וזאת כחלק מתהליך למידה של לקיחת אחריות והובלת שינויים חברתיים.

לדברי מנכ"ל ג'וינט ישראל, ארנון מנטבר: "חלק לא מבוטל מהאוכלוסיות החלשות בישראל גרות בדיור נחות. הדירות של קבוצות אלו  נוטות להיות ישנות יותר, קטנות יותר ומתוחזקות פחות לעומת הממוצע הכלל-ארצי. דירות אלה סובלות  מתשתית ישנה, העדר תחזוקה הולמת, ליקויים בתפקוד הבסיסי של הדירה ולעיתים קרובות אינן מתאימות לצרכי המשפחות. הזנחה זו משפיעה מאוד על תפקודה של המשפחה, על הישגי הילדים בבתי הספר ועל התמודדותם והשתלבותם בחברה הישראלית. לפיכך חיזוקן של דירות אלו הוא חיזוקן של האוכלוסיות החלשות ביותר".