לקראת יום האישה הבינלאומי: עליה משמעותית בשעור התעסוקה של נשים אתיופיות וערביות ב 5 השנים האחרונות

לקראת יום האישה הבינלאומי: עליה משמעותית בשעור התעסוקה של נשים אתיופיות וערביות ב 5 השנים האחרונות

21/02/2011

שעור התעסוקה של נשים אתיופיות בישראל זינק בכ- 36% והוא עומד היום על 56%. שעור התעסוקה של נשים ערביות עלה בשיעור של 4.5% והוא עומד היום על 22%

שיעור תעסוקת הנשים האתיופיות עלה משמעותית בשנים האחרונות וזאת לעומת שיעור התעסוקה של הגברים האתיופים שלא השתה משמעותית בשנים אלה, למרות העלייה בשנות הלימוד של הגברים, כך עולה מנתונים חדשים של ג'וינט ישראל. הנשים האתיופיות הן אלו האחריות לצמצום שחל בשנים האחרונות בפערי התעסוקה בין האוכלוסייה האתיופית לאוכלוסיה היהודית הכללית, כאשר הפערים הצטמצמו משמעותית בשנים האחרונות והם עומדים היום על 61% לעומת 72%. בנוסף, כ 84% מהנשים האתיופיות עם תואר אקדמי מועסקות באופן קבוע.

למרות כל זאת, רוב הנשים האתיופיות 45% הן עובדות בלתי מקצועיות אשר עובדות בעבודות כמו ניקיון וכדו, לעומת רוב הנשים היהודיות באוכלוסיה הכללית בישראל 48.9%, המועסקות בפקידות ובמכירות ושירותים. רק 12% מהנשים האתיופיות עוסקות במקצועות אקדמיים וחופשיים ובניהול לעומת כ- 40% באוכלוסיה היהודית הכללית. בנוסף, נשים אתיופיות מרוויחות כ-57% פחות מאשר נשים יהודיות. שכר הממוצע של אישה אתיופית הוא כ- 3,000 ₪ לעומת נשים יהודיות ששכרן הממוצע עומד על כ- 5,500 ₪.

שעור הנשים הערביות המועסקות עלה גם הוא בשנים האחרונות ב 4.5%.  שעור הנשים הערביות המועסקות הגבוהה ביותר הוא בצפון: כ- 53.2 אחוזים מהנשים הערביות בצפון עובדות, כאשר הנתון הנמוך ביותר הוא בדרום, שם רק 4.3 אחוזים מהנשים הערביות עובדות. בנוסף, שעור האקדמאיות בקרב החברה הערבית גדל בעשור האחרון בכ- 15%.