ועד מנהל מסד נכויות אישר את תוכנית העבודה לשנת 2011 בסכום כולל של כ- 8 מליון ש"ח

ועד מנהל מסד נכויות אישר את תוכנית העבודה לשנת 2011 בסכום כולל של כ- 8 מליון ש"ח

09/03/2011

במסגרת תכנית העבודה יפותחו, בין השאר, תוכניות חדשות  למניעת אלימות כלפי נכים, לקידום בריאות ולצעירים עם מוגבלות.

הוועד המנהל של מסד נכויות – שותפות של ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן לפיתוח שירותים קהילתיים לנכים ושילובם בקהילה – אישר את תוכנית העבודה לשנת 2011, בהיקף של כ-  8 מיליון ₪.

במסגרת תוכנית העבודה יפותחו תוכניות בשני תחומים מרכזיים - נכים הנמצאים בסיכון ונכים עם חולי כרוני. בתחום הנכים בסיכון יוקם מערך תמיכה לאנשים עם מוגבלות המצויים בסיכון גבוה להיפגע מאלימות פיזית, מינית ומהתעללות נפשית. מטרת התוכנית היא מתן ידע וכלים לאלפי אנשים עם מוגבלות למניעת אלימות, מתן מידע ותמיכה לנפגעי אלימות והפחתת עמדות קדומות כלפי קורבנות אלימות עם מוגבלות. בנוסף, תפותח תוכנית חדשה שמטרתה מקסום יכולות של נכים הנמצאים בתקופת המעבר לחיים בוגרים באמצעות התאמה של סל שירותים הייחודי לצעירים בגילאי 21-35, תוכנית ליווי אישית והדרכה לחיים.

בתחום של נכים עם חולי כרוני יפותחו בין השאר תוכניות לקידום בריאות ומניעה בקרב אנשים עם מוגבלות, על רקע השיעור הגבוה של  תחלואה הכרונית בקרב אנשים עם מוגבלות מצד אחד, והפוטנציאל של אורח חיים בריא לתרום לשיפור הבריאות ולשימור ושיפור התפקוד מצד שני.

מסד הנכויות הינו גוף שהוקם על ידי ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל וקרן רודמן, ובמימון משותף של גורמים אלו. תפקיד המסד לתכנן ולפתח שירותים ייחודיים לאנשים עם מוגבלויות בישראל מעבר לתוכניות שמשרד הרווחה  ומשרד הבריאות מפתחים ומפעילים. בסה"כ  אישרה השותפות במהלך 2010 שמונה תכניות חדשניות בהיקף כספי של  כ – 20 מיליון ₪.