עשור לתכנית PACT, שני עשורים למבצע שלמה

עשור לתכנית PACT, שני עשורים למבצע שלמה

14/06/2011

כמיליארד ₪ השקיע עד היום ג'וינט ישראל בסיוע לתעסוקה וקליטה של יהדות אתיופיה בישראל. מתוך מחקר שערך מכון ברוקדייל-ג'וינט בשנת -2010 עולה כי בצד הישגים לא מבוטלים קיימים עוד אתגרים רבים.

אמש ציינו עשור לתכנית PACT(Parents And Children Together), לקידום והעשרה בגיל הרך ובגילאי בית הספר היסודי בקרב ילדים יוצאי אתיופיה ומשפחותיהם. באירוע שהתקיים במרכז ואהל של אוניברסיטת בר אילן השתתפו נציגי משרדים ממשלתיים, ראשי רשויות מקומיות, אנשי מקצוע ומשתתפי התכנית מרחבי הארץ. כמו כן השתתפו גם מנכ"ל הג'וינט העולמי, מר סטיב שווגר, ומנכ"ל ג'וינט ישראל מר ארנון מנטבר.

את תכנית PACTמקדמים אשלים-ג'וינט ישראל בשיתוף עם גורמים נוספים וביניהם הרשויות המקומיות ומשרדי החינוך, הרווחה והבריאות. בגני הילדים, מעניקה התכנית העשרה להורים ולילדים בשפה ותרבות: הקראת סיפורים, לימוד השירים הישראליים, ליווי ותמיכה של ההורים באופן פרטני וקבוצתי, ועידוד מעורבותם בחיי הילדים. בבתי הספר היסודיים מעניקה העשרה אישית לתלמידים במקצועות העברית, האנגלית, המתמטיקה והמדעים. זאת במטרה לצמצם את הפערים בשלבים מוקדמים ובכך להגדיל את סיכויי השתלבותם והצלחתם של ילדים אלה עם כניסתם לבית הספר.

התכנית פועלת כיום ב-14 ישובים ברחבי הארץ, ומשפיעה באופן ישיר על חייהם של כ-15,000 ילדים ומשפחותיהם יוצאות אתיופיה, מתוך כ-35,000 תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך. עשרות מנהלי בתי ספר המשתתפים בתכנית מעידים כי הילדים מצליחים לשפר משמעותית את הישגיהם בלימודים, לשפר את אוצר המילים, השימוש בתחביר, יכולת האוריינות שלהם וכן את הביטחון העצמי ואת התפקוד הקבוצתי במסגרת הכיתתית. מתוצאות מבחן המיצב האחרון שנערך בבתי הספר ניתן ללמוד כי במהלך חמש השנים האחרונות הצטמצמו הפערים בקרב תלמידי כיתות ה' יוצאי אתיופיה לבין האוכלוסייה הכללית : הפער בעברית הלך והצטמצם (תשס"ח: 96 נק'; תש"ע: 59 נק'), וכך גם הפער במתמטיקה (תשס"ט: 99 נק'; תש"ע: 63 נק'), וזאת בעקבות עלייה גדולה יותר בציונים בקרב התלמידים יוצאי אתיופיה בהשוואה לכלל התלמידים.

השפעה עקיפה של PACTהיא קידום תעסוקת נשים בכלל, ואימהות בפרט, בשוק העבודה. זאת כיוון שהתוכנית משלבת מצד אחד את ילדי הגיל הרך במערכת החינוך (פעוטונים, מעונות וכו') ויחד עם זאת מסייעת להורים ברכישת השפה העברית – מחסום משמעותי מאוד עימו נאלצים להתמודד בכניסה לשוק העבודה.שעור התעסוקה של נשים אתיופיות בישראל זינק בחמש השנים האחרונות בכ-36% ועומד כיום על 56%.

ג'וינט ישראל מחזק מגמות אלו במיזמים נוספים במטרה לעודד השתלבות מוצלחת של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.בתחום החינוך ישנו מאמץ להעלאת הזכאות לבגרות בקרב תלמידים יוצאי אתיופיה במסגרת תכנית "אופק לבגרות" של אשלים-ג'וינט ישראל. התכנית בשיתוף משרדי החינוך והקליטה, המוסד לביטוח לאומי והרשויות המקומיות עוסקת בתגבור שעות הוראה, ובליווי אישי כ-65% מקרב תלמידי התוכנית האתיופים זכאים בסופה לבגרות – נתון זכאות הגבוה מזה הארצי בקרב כלל תלמידי החינוך העברי.

בתחום תעסוקת הנשים, פועלת מזה כעשור תוכנית בשם "אשת חיל" של תבת-ג'וינט ישראל, בשיתוף עם משרדי הרווחה, התמ"ת, הקליטה, השיכון והרשויות המקומיות. במסגרת התוכנית עוברות קבוצות נשים סדנא מקצועית בת 30 שעות. בין תכני הסדנא רוכשות הנשים כלים להעצמה עצמית, עוברות הכנות לשילוב בעולם התעסוקה, כתיבת קורות חיים, הצגה בראיונות עבודה, סיורים אצל מעסיקים ועוד. בתוכנית השתתפו עד היום כ-1600 נשים ב-17 ישובים שונים ברחבי הארץ, מהן למעלה מ-75% עברו הליך השמה במקומות העבודה. בין המעסיקים המשתתפים במיזם זה ניתן למנות את חברת שטראוס, ויצ"ו, רשתות שיווק ומזון ועוד.

עשרים שנה לאחר הבאתם של כ-14,000 יהודים מאתיופיה לישראל במסגרת מבצע שלמה, ניצב ג'וינט ישראל בקדמת המאמץ לקליטתם ושילובם של אותם עולים בחברה הישראלית. הצלחתו של מבצע שלמה איננה נמדדת רק בהבאתם של אלפים מיהודי אתיופיה לישראל במבצע מרהיב, אלא גם בקליטתם ובשילובם בחברה הישראלית בהצלחה.

"פעילות ג'וינט ישראל מתמקדת כיום בצמצום השפעתם של חסמים המשבשים את השתלבות יהדות אתיופיה בחברה הישראלית ובצמצום הפערים  וכן בתחום החינוך", אמר בכנס מנכ"ל ג'וינט ישראל מר ארנון מנטבר, והוסיף כי "עדיין יש צורך להמשיך ולהשקיע בחדשים המגיעים, בצעירים לכיוון של רכישת השכלה אקדמית שבסופה תעסוקה הולמת ובהכשרות מקצועיות למקצועות בשכר הולם תוך עבודה על חסמים כגון מבחני הקבלה האוניברסיטאות ומבחני המיון למקומות עבודה".