לראשונה בישראל: אסיפת צעירי הנגב מתכנסת

לראשונה בישראל: אסיפת צעירי הנגב מתכנסת

20/09/2011

מאות משתתפים צפויים להגיע ביום חמישי הקרוב לאסיפת צעירי הנגב הראשונה שתתכנס במכון למורשת בן גוריון בשדה בוקר.

אסיפת צעירי הנגב הינה יוזמה של תשעת מרכזי הצעירים בדרום הארץ. הועידה הינה הזדמנות לפגוש צעירים אקטיביסטים הרוצים להשמיע את קולם, לגבש אג'נדה משותפת, לקבל החלטות ולהשפיע על מקבלי ההחלטות. היום ייפתח בפאנל בו אנשי אקדמיה ואנשי שטח שונים יתנו את הדעת לסוגית "הצעירים כמנוע לפיתוח אזורי", ולאחר מכן יתכנסו הצעירים בשולחנות עגולים. זאת לפי מתודה הנקראת "קפה עולם" המבוססת על מודל "אמריקן ספיקס", בו נעשה שימוש בין היתר באחת ההתכנסויות הגדולות ביותר לאחר אירועי ה-11 בספטמבר בארה"ב בהשתתפות אלפי אמריקאים. הם החליטו אז שלא לבנות מחדש את מגדלי התאומים.

במהלך סבבי השולחנות העגולים יעלו מגוון רחב של נושאים, ברוח המחאה החברתית הפוקדת את המדינה. בין היתר יידונו סוגיות ייחודיות לתושבי הדרום ודרכי פעולה אפשריות להתמודד עימן ולבסוף יגובש מסמך עקרונות משותף. לאחר מכן יצטרפו לאירוע השר לפיתוח הנגב והגליל, ראשי רשויות באזור ונציגי משרדים ממשלתיים, אשר ינהלו דו-שיח עם הצעירים על בסיס מסמך העקרונות המשותף שגובש במהלך היום.

מרכזי הצעירים הינו מיזם שצמח מתוך ג'וינט ישראל ויצר תכנית אסטרטגית ומערכתית אשר מניחה את נושא הצעירים על סדר היום בישראל. מרכזי הצעירים מייצגים מודל עבודה חדשני ופרוגרסיבי אשר משלב בתוכו את המגזר הראשון, המגזר השני והשלישי לעבודה משותפת וסינרגטית בתוך המרחבים המוניציפאליים ברחבי ישראל.  מיזם זה הינו מופת לשותפות בין מגזרית הפועלת לקידום סדר היום של צעירי ישראל, פיתוח שירותים ומענים עבורם וגיבוש מדיניות מקיפה ומוסדרת. בערים בהם פועלים מרכזי צעירים מתחולל שינוי משמעותי ומדיד בתחומי ההשכלה הגבוהה, התעסוקה ובהיקפי המעורבות והאקטיביזם החברתית של צעירי היישוב. כיום פועלים בישראל 36 מרכזי צעירים המגיעים לכ-36,000 צעירים בשנה.