31% מההוצאה הממוצעת של קשישים – על דיור

31% מההוצאה הממוצעת של קשישים – על דיור

09/10/2011

כך לפי "השנתון הסטטיסטי של קשישים בישראל", מאת אשל-ג'וינט ישראל, משאב ומכון ברוקדייל לחקר הזקנה. מנתוני המחקר, 31% מההוצאה הממוצעת של משקי הבית בהם קשישים הינה על דיור, לעומת 24% בכלל האוכלוסייה.

לאור מחאת יוקר המחיה האחרונה, אשר החלה כמחאה בנושא הדיור והונהגה על ידי צעירים, חושף "השנתון הסטטיסטי" של אשל-ג'וינט ישראל, משאב ומכון ברוקדייל, נתונים חדשים ומעניינים בנושא יוקר הדיור – דווקא בקרב קשישים. לפי נתוני השנתון, לא רק הצעירים בישראל מתקשים עם הנטל הכלכלי של הוצאות הדיור, אלא גם הקשישים ואפילו עוד יותר. מנתוני המחקר עולה כי מרכיב הדיור הינו 31% מההוצאה החודשית הממוצעת של משקי הבית בהם קשישים. זאת לעומת היותו 24% מההוצאה הממוצעת בקרב כלל האוכלוסייה.

לקראת חודש הקשיש הבינלאומי אשר חל במהלך אוקטובר, בראש 1 מכל 5 משפחות עניות בישראל – עומד קשיש, כ-84,000 משפחות. מנתוני ההכנסות של משקי הבית בהם קשישים עולה כי ההכנסה הממוצעת ברוטו שלהם הינה 10,434 ₪ לעומת 13,578 ₪ בכלל האוכלוסייה. ההכנסה החציונית ברוטו של משקי בית בהם גרים קשישים עומדת על 7,453 ₪ לעומת 10,017 ₪ בכלל האוכלוסייה.

עוד ניכר מנתוני השנתון כי יותר ויותר קשישים בישראל נאלצים להסתמך על תשלומי המוסד לביטוח לאומי. כרבע מהכנסות משקי הבית בהם גרים קשישים מתבסס על קצבאות ותמיכות המוסד לביטוח לאומי, וכרבע נוסף מפנסיות וקופות גמל. מבחינת מקורות ההכנסה של קשישים, ניתן לראות כי הם משתנים בהתאם לרמת ההכנסה. במשקי בית של קשישים בודדים, הנמצאים בחמישון התחתון של רמת ההכנסות, 98% מההכנסות מקורן בקצבאות ותמיכת לעומת 21% בקרב החמישון העליון של משקי בית מסוג זה.

"מחאת הדיור האחרונה נקשרת בעיקר בצעירים בני מעמד הביניים כיוון שאלה היו מנהיגיה. יש לתת תשומת לב לכך שחלק ניכר מהזקנים חי בתנאי דיור בלתי ראויים ובמצוקה כלכלית קשה, ואולם קולם לא נשמע כפי שנשמעו טענות המוחים והמפגינים", אומר פרופ' יצחק בריק, מנכ"ל אשל-ג'וינט ישראל. "אנחנו באשל-ג'וינט ישראל עובדים עם הקשישים בישראל כבר עשרות שנים ומכירים את בעיותיהם. יש לזכור כי מדובר באוכלוסייה הולכת וגדלה אשר צפויה להוות כ-12% אחוזים מהאוכלוסייה בעוד פחות מעשור (כיום פחות מ-10% מהאוכלוסייה), לכן חשוב להעניק פתרונות מקיפים וארוכי טווח".

אחת מתכניות אשל-ג'וינט ישראל המסייעות לקשישים במצוקה כלכלית הינה "בשיבה טובה". מטרת התכנית הינה לעזור באופן ישיר ומידי למספר רב ככל האפשר של קשישים במצוקה הגרים בקהילה, שהכנסתם החודשית מסתכמת בקצבת זִקנה בתוספת השלמת הכנסה. העזרה ניתנת במספר רב של תחומים, ביניהם: שיפור תנאי הדיור, סבסוד שירותי בריאות בסיסיים, השלמת ציוד בסיסי חסר ופיתוח תכניות תעסוקה ועוד.