הושקה השותפות הבין-מגזרית להעסקת אנשים עם מוגבלות

הושקה השותפות הבין-מגזרית להעסקת אנשים עם מוגבלות

05/12/2011

בטקס מרגש בבית הנשיא הושקה היום (05/12) השותפות הבין מגזרית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות, לאחר שנציגי המגזרים השונים בהם הממשלה, התאחדות התעשיינים, הסתדרות העובדים, ארגוני הנכים וכן ג'וינט ישראל, חתמו על האמנה הבין-מגזרית.

היוזמה לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות החלה כמהלך בין-מגזרי ביוזמתו של מר רענן דינור, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה, בשיתוף עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה (לשעבר)אייל גבאי, ומנכ"ל ג'וינט ישראל,ארנון מנטבר. במרץ 2010, אישר פורום מנכ"לי משרדי הממשלה את השתתפות הממשלה במהלך.

זאת לאור נתוני דו"ח נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לשנת 2010 בישראל המראים כי חיים כיום כ-750,000 אנשים עם מוגבלות בגילאי 20-64 (פיסית, חושית, נפשית, שכלית וקוגניטיבית), המהווים כ-18% מכלל האוכלוסייה בישראל בקבוצת גיל זו. בבואם להשתלב בעולם התעסוקה, הם נאלצים להתמודד לא רק עם קשיים הנובעים מעצם מוגבלותם, אלא גם עם חסמים שמעמידה בפניהם החברה. כיום כ-50% (367,000) מכלל האנשים עם מוגבלות בישראל בגילאי 20-64 אינם משתתפים במעגל העבודה. מצב זה מותיר רבים מאנשים אלה תלויים לפרנסתם בקצבאות הנכות ומתחת, או בסמוך, לקו העוני. מעבר לכך, הדבר מדיר אותם במידה רבה מהשתתפות פעילה ויצרנית בחברה ובשיח החברתי. מבין אלה העובדים, רבים אינם ממצים את מלוא יכולתם מבחינת היקף וסוג התעסוקה.

נשיא המדינה, מר שמעון פרס, נשא דברים באירוע והתייחס לחשיבות היוזמה: "שילוב אנשים עם מוגבלות זהו צו מוסרי, צורך קיומי ומצווה חברתית. הזכות השווה להיות שונה אינה נופלת בחשיבותה מזכותו של כל אדם להיות שווה בן שווים", דברי הנשיא. לדברי ארנון מנטבר, מנכ"ל ג'וינט ישראל, "מדובר במהלך מכונן ותקדימי, בו כל המגזרים והכוחות משלבים ידיים למען קידום העסקת אנשים עם מוגבלות. לאור אירועי הקיץ האחרון, ישנה חשיבות עליונה להנגיש את אותו "צדק חברתי" גם לאנשים עם מוגבלות".

המהלך הבין-מגזרי נובע מתוך תפיסתם של כלל השותפים בדבר מחויבותה של החברה הישראלית – על אזרחיה, ארגוניה ומוסדות השלטון שלה – לתעסוקת האדם עם מוגבלות באשר הוא – על פי  רצונותיו, יכולותיו וצרכיו – ולקדם בכך את השתלבותו המלאה בחיי החברה והכלכלה בישראל.בין יעדי השותפות: הגדלת שיעור המועסקים מקרב אנשים עם מוגבלות ושיפור מגוון ואיכות תעסוקתם, הסרת חסמים מרכזיים בקרב מעסיקים ואנשים עם מוגבלות, שינוי עמדות והתנהגות בקרב הציבור הרחב, המעסיקים ואנשים עם מוגבלות בנוגע להעסקתם.