מחקר חדש בוחן את ההסדרה המשפטית של נהיגת זקנים בישראל

מחקר חדש בוחן את ההסדרה המשפטית של נהיגת זקנים בישראל

11/02/2010

מחקר חדש הבוחן את ההסדרה המשפטית של נהיגת זקנים בישראל ובעולם קובע כי המצב החוקי הקיים בישראל בנוגע לנהגים זקנים אינו משקף איזון ראוי וכי על המשפט הישראלי לבטל את המדיניות הגילאית המעוגנת בו, ולהחליפה במדיניות לא-גילאית, הכוללת חיזוק הרגולציה החוקית במוקדי הבדיקות הרפואיות וחובת הדיווח, לצד חיזוקמימדי החינוך בתחום. בישראל מחויבים נהגים זקנים לחדש את רישיונם כל שנתיים, ללא קשר למצבם הבריאותי,  ולמרות שאין כל הוכחה כי פיקוח גילי על נהגים זקנים תורם להפחתה בשיעור תאונות הדרכים.

המחקר, שנערך ע"י ד"ר ישראל דורון ואיתי אפטר מהחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, יוצג בכנס של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה שיערך השבוע בשיתוף עם עמותת אשל- ג'וינט, המשרד לענייני גמלאים והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. המחקר בחן באופן השוואתי וביקורתי את ההסדרה המשפטית של נהיגה בגיל זקנה בישראל ובעולם. מהמחקר עולה כי אין הוכחה ברורה לכך שרגולציה חוקית על בסיס גיל של נהגים זקנים תורמת להפחתה בשיעור תאונות הדרכים, ולכן יש לאמץ הערכת סיכון של נהגים זקנים על בסיס שיקול רפואי בלבד. בישראל נדרשים נהגים זקנים ( גילאי 65 ומעלה) לחדש את רשיון הנהיגה כל שנתיים, ללא קשר למצבם הבריאותי, לעומת האוכלוסייה הכללית שנדרשת לחדש את הרישיון כל 10 שנים.

עוד עולה מהמחקר כי קבוצת הנהגים הזקנים בישראל היא הקבוצה הגדלה באופן משמעותי ביותר ביחס לשאר הנהגים, ולמרות זאת, ביחס לעולם המערבי, שיעור הנהגים הזקנים בישראל עדיין נמוך יחסית ועומד היום על 6.9% מכלל הנהגים.  עם זאת נמצא  כי כאשר זקנים מעורבים בתאונות יש להם  סיכוי גבוה יותר למות או להיפגע באורח קשה מתאונות דרכים מנהגים אחרים. במחקר נמצא גם באופן מובהק כי שלילת רישיון או אבדן היכולת להמשיך ולנהוג ברכב פרטי בגילאי הזקנה, מהווה פגיעה קשה ביותר באיכות חייהם, בבריאותם הנפשית ובנגישותם לשירותים חברתיים של זקנים.

חשיבות נושא הסדרת הנהיגה בגיל הזקנה הוא בהמשך להערכות כי גידול באוכלוסיית הזקנים גורר עימו גידול משמעותי בכמות מחזיקי רשיונות הנהיגה והנהגים שהם אנשים זקנים, כאשר התחזית לעתיד הקרוב היא כי במדינות רבות קבוצת הנהגים הגדלה בקצב המהיר ביותר היא קבוצת הנהגים בני ה-80 ומעלה, ומשקל היחסי של הנהגים הזקנים בקרב כלל הנהגים עולה בהתמדה.

המחקר המלא ומחקרים נוספים הנוגעים באיכות חייהם של זקנים בישראל יוצגו בכנס של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה בנושא "הזדקנות במאה ה-21". הכנס ייערך ב 16-17 בפברואר, 2010, במלון דיויד אינטרקונטיננטל בתל אביב. כתבים מוזמנים בתיאום מראש.