שר התמ"ת בפתיחת מרכז לקידום תעסוקה לאוכלוסיה הבדואית בנגב: "המרכזים יהוו כלי משמעותי לקידום תעסוקת הבדואים בנגב"

שר התמ"ת בפתיחת מרכז לקידום תעסוקה לאוכלוסיה הבדואית בנגב: "המרכזים יהוו כלי משמעותי לקידום תעסוקת הבדואים בנגב"

27/04/2010

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן- אליעזר, חנך היום את הראשון מבין שמונה מרכזים לתעסוקה בישובי הבדואים בנגב. על הקמת המרכזים החליטה הממשלה הקודמת בסוף שנת 2006, אך הקמתם בפועל התעכבה.

המרכזים הינם חלק מהתוכנית האסטרטגית לפיתוח הנגב (נגב 2015), והקמתם הינה פרי פיתוח משותף של משרד התמ"ת, המשרד לפיתוח הנגב והגליל וג'וינט ישראל ומופעלים באמצעות החברה למתנס"ים.  מרכזי התעסוקה לבדואים בנגב יהיו אחראים לכל נושאי התעסוקה של האוכלוסייה הבדואית בנגב המתגוררת ב 7 ישובי הקבע ובמועצה האזורית אבו-בסמה.  המרכזים מיועדים לפעול תוך שיתופי פעולה עם כל הגורמים האזוריים/ארציים – מנהלות תעשיה, אקדמיה, מוסדות חינוך, גופי מימון ותכנון אורבאני וארגונים נוספים תפקיד המרכז לקדם את סוגית התעסוקה של הבדואים בנגב על כל היבטיה, מקידום מדיניות ממלכתית והסרת חסמים ועד לטיפול בפרט מחפש העבודה. הנחת היסוד היא שרק לפעולה סינרגטית וכוללת יש סיכוי להביא לשינוי משמעותי, מתמשך ובר קיימא.  

יעדי המרכזים:הגדלת מספר הבדואים המשתלבים בעבודה שכירה ובעסקים עצמאיים, שיפור המסוגלות התעסוקתית של בדואים להשתלב בעולם התעסוקה, הגדלת פוטנציאל ההכנסה של יחידים ומשפחות בדוויות, שיפור יכולת ההתמודדות של המשפחות והישובים לטפל בסוגיות תעסוקה והגדלת היצע העבודה השכירה עבור האוכלוסייה הבדואית, במיוחד אצל מעסיקים מחוץ למגזר.

בשלב הראשוני (שנת הפעלה ראשונה) תוקם תשתית המרכז האזורי ושני מרכזים יישוביים בחורה ובשגב שלום), כאשר במהלך השנים הקרובות יוקמו מרכזי התעסוקה היישוביים בכל שבעת היישובים הבדואים בנגב ובמועצה האזורית אבו-בסמה.

המרכז יהיה אחראי לכל נושאי התעסוקה של כלל האוכלוסייה הבדואית בנגב.

המרכז יספק סל שירותי תעסוקה (הכשרות מקצועיות, הכוונה וחונכות ליזמות עסקית), תשתית תעסוקתית (טיפול ויעוץ תעסוקתי לאוכלוסיה הבלתי מועסקת ולקהילה, בניית קשרי מעסיקים ומאגרי מידע), מנגנונים תומכי תעסוקה (פתרונות מימון לעסקים קטנים, הסעות, טיפול בילדים, תמרוץ להעסקת נשים) ועוד.

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר: "ממשלת ישראל אמצה תוכנית זו והחליטה להקים את  המרכז לקידום תעסוקה לבדואים בנגב תוך שיתוף פעולה עם ג'ויינט ישראל. המרכז יפעל במודל דומה למודל "מעברים" ויספק שירותים מגוונים לאוכלוסיה הפרוסה בשטח גיאוגרפי גדול עם קהילות יעד מגוונות: אוכלוסיה עירונית, עירונית כפרית וישובים בלתי מוכרים, נשים וגברים בגילאים שונים ואוכלוסיה גדולה מאד של צעירים העומדת להצטרף לשוק העבודה בשנים הקרובות. ללא ספק המרכז יהווה כלי משמעותי לקידום תעסוקת הבדואים בנגב.".

מנהל המטה לפיתוח הנגב והגליל במשרד התמ"ת, אבי פלדמן:"התוכנית הלאומית האסטרטגית לפיתוח הנגב מזהה את הטיפול באוכלוסיה הבדואית כאחד מהיעדים החשובים ביותר. התוכנית מציעה עבור אוכלוסיה זו פתרונות במגוון נושאים, כאשר אחד המשמעותיים מביניהם הוא שיפור שיעור התעסוקה. התנאים להצלחת המרכז הינם רבים ומגוונים: גיוס הקהילה הבדואית על כל גווניה, מרכיביה ומסגרותיה,  יצירת מנגנוני עבודה עם רשויות ממלכתיות וארגונים מקומיים העוסקים בתעסוקה שכירה במרחב הנגב, יצירת שיתופי הפעולה עם מעסיקים להגדלת היצע התעסוקה עבור האוכלוסייה הבדואית והסרת מחסומים חברתיים ומבניים הפוגעים בפוטנציאל התעסוקה השכירה והעצמאית. מציאות זו מחייבת בנית ארגון בעל פריסה מקומית רחבה שיהיה מסוגל לפעול בסביבה חברתית ותעסוקתית מורכבת, תוך עיסוק במדיניות מחד ובפרט מאידך.. ארגון זה צריך להיות מסוגל לספק מערך פעילויות ושירותים ייחודי, מסוגל "לדבר" עם מעסיקים ומחפשי עבודה כאחד ובעל יכולת תגובה לקהלים, לצרכים ותנאים משתנים ."

מנכ"ל תב"ת, פרופ' יוסי תמיר:"ג'וינט ישראל, כארגון ששם לעצמו יעד לסייע לאוכלוסיות חלשות ובמיוחד אלו הנמצאות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית וליצור עבורן אפשרויות להשתלבות בעבודה ובחברה הישראלית, הסכים להצעת הממשלה לקחת חלק בישום ההחלטה להקמת מרכז התעסוקה, לנהל את תהליך הקמתו ולמממן חלק מעלותו. הקמת המרכז מחייבת עבודת הכנה מדוקדקת ומורכבת ושנת 2010 מיועדת למטרה זו. בתקופה זו  תוקם תשתית המרכז האזורי ושני מרכזים יישוביים, כאשר במהלך השנים הקרובות יוקמו מרכזי התעסוקה היישוביים בכל שמונת היישובים הבדואים בנגב לרבות אבו-בסמה."