עלייה של מאות אחוזים בגיוס חרדים לצה"ל בשלוש השנים האחרונות

עלייה של מאות אחוזים בגיוס חרדים לצה"ל בשלוש השנים האחרונות

05/05/2010

המתגייסים החרדים השתלבו בין השאר בחיל האויר, חיל הים, מודיעין, אגף התקשוב בצה"ל ואגף הטכנולוגיה. בשלוש השנים האחרונות מאז החלה לפעול תוכנית "שחר"- לשילוב חרדים, בצה"ל ביוזמת תבת- ג'וינט ישראל וצה"ל, הייתה עלייה של מאות אחוזים בגיוס אברכים חרדים לצבא. מ-40 מתגייסים לצה"ל בשנת 2007 לכ-200 בשנת 2008 ועד לכ-400 אברכים חרדים שהתגייסו לצה"ל רק בשנה האחרונה. בשנת 2010 צפויים להתגייס לצה"ל עוד כ-1000 גברים חרדים.

הגיוס לצבא מהווה היום אופציה אטרקטיבית לגברים חרדים והיא מאפשרת להם לרכוש מקצוע וניסיון בעבודה באמצעות השתלבות בצבא, תוך שמירה על צביונם התרבותי וצרכים הדתיים ולנורמות הקפדניות כמקובל בקרב המגזרההחרדי, וכך גם יצירת מנוף לשילוב בשלב מאוחר יותר בשוק העבודה האזרחי.

המועמדים לגיוס עוברים מיון קפדני ע"י הצבא ומתגייסיםלשירותצבאימלא של שנתיים או שלוש שנים, כאשר בחלקמהמסלוליםנדרשיםהמועמדיםלהתחייבאף לתקופהנוספתשלשירות כחיילי קבע. החיילים עוברים טירונות והכשרה מקצועית במקצועות טכנולוגים שונים כמו בודקי תוכנה, מתכנתים, טכנאים, מכונאים,  תובלה ועוד.

הגיוס לצה"ל מהווה אמצעי לשילובם של גברים חרדים בעולם התעסוקה. שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים בגילאי העבודה הינו נמוך משמעותית ביחס לאוכלוסיה הכללית בישראל, בעיקר לנוכח העובדה כי רוב הגברים החרדים מקדישים שנים רבות מחייהם ללימודים תורניים. בשנים האחרונות חלה עליה ניכרת במספר הגברים החרדים המעוניינים לצאת לפרנסתם, בעיקר לנוכח המצוקה הכלכלית ומחמת המחסור במשרות תורניות. השירות הצבאי מאפשר השלמת פערים ורכישת מקצוע שיסייע להשתלבותם המוצלחת בעולם העבודה, תוך כדי מילוי חובת השירות הצבאי.

תבת (תנופה בתעסוקה) הינו מיזם תעסוקה שהקים ג'וינט ישראל בשותפות עם  ממשלת ישראל בשנת 2006 במטרה לפתח תכניות לשילוב ולקידום תעסוקתי של אוכלוסיות חלשות בישראל, לאור הקשר ההדוק שבין היעדר תעסוקה לעוני. בארבעת השנים האחרונות פיתחה תב"ת תכניות חברתיות בתחום התעסוקה בשיתוף עם הממשלה ומעסיקים במשק לטיפול בכ- 750,000 איש הנמצאים מחוץ למעגלי התעסוקה, הנמנים על האוכלוסיות החלשות בישראל: מיעוטים, חרדים, בעלי מוגבלויות, צעירים ללא עורף משפחתי, עולים ועוד. מאז הקמתה לפני ארבע שנים השקיעה תבת בתוכניותיה סכום של יותר מ 60 מליון דולר.