לקראת יום המשפחה הבינלאומי: כ-700 אלף ישראלים הם מטפלים עיקריים של הוריהם המזדקנים

לקראת יום המשפחה הבינלאומי: כ-700 אלף ישראלים הם מטפלים עיקריים של הוריהם המזדקנים

12/05/2010

לקראת יום המשפחה הבינלאומי: רק 41% מהישראלים מסכימים כי ילדים להורים זקנים צריכים להקריב על מנת לתמוך בהוריהם

כיום מעניקים בני המשפחה להוריהם המזדקנים בין 80%-90% מהטיפול האישי והאינסטרומנטאלי לו הם זקוקים, ובני משפחה מתפקדים בפועל כמטפלים העיקריים בזקן, לעיתים קרובות ללא כל יכולת או ידע בנושא. נתון זה עולה בספר "הזקן והמשפחה, סוגיות מרכזיות ביחסים רב-דוריים" שיצא לאור לאחרונה על-ידי אשל וג'וינט ישראל. לפי הערכות שונות כ-700 אלף ישראלים הם למעשה "המטפלים העיקריים" בהוריהם המזדקנים. עורכי הספר, פרופ' יצחק בריק, מנכ"ל אשל-ג'וינט, ופרופ' אריאלה לבנשטיין מאוניברסיטת חיפה מצביעים על כך ששאלת בני משפחה מטפלים  עיקריים בהוריהם המזדקנים היא כיום סוגיה מרכזית בתחום הזיקנה והגרונטולוגיה במדינות רבות בעולם.

ניתן ללמוד כי 63% מהישראלים מסכימים כי ילדים צריכים לגור קרוב להוריהם הזקנים. מדובר במספר  גבוה לעומת ארצות אחרות למשל- אנגליה 31% וגרמניה 29%. 41% מסכימים כי ילדים להורים זקנים צריכים להקריב על מנת לתמוך בהוריהם הזקנים, 54% מסכימים כי ההורה יכול להיות תלוי בילדים ו 71% מסכימים כי מגיע להורים הזקנים לקבל החזר בתמורה להשקעתם הרבה בילדיהם בעבר. נתונים אלה גבוהים באופן משמעותי בהשוואה למדינות אחרות כמו ספרד, גרמניה, אנגליה ונורבגיה., בגרמניה, למשל, הסכימו רק 23% מהנשאלים כי מגיעה להורים הזקנים תמורה על השקעתם בילדים בעבר, ואילו בנורווגיה הסכימו עם כך 40%. מהנשאלים.

מנתונים נוספים המובאים בספר ניתן להיווכח  כי 52% מהישראלים מעידים כי הם מעניקים תמיכה רגשית להוריהם המזדקנים, 28% מציינים כי הם עוזרים בקניות ובתחבורה, 10% עוזרים במשק בית, 11% בתיקוני ביתו 9% מעניקים להוריהם תמיכה כלכלית.

באתר אינטרנט חדש "משפחה מטפלת" של רעות- אשל יכולים מטפלים עיקריים לקבל מידע רב על השירותים, המסגרות וזכויות של זקנים בישראל" כתובת האתר: http://www.reutheshel.org.il

לדברי פרופ' יצחק בריק, אחד משני עורכי הספר ומנכ"ל אשל: "המשפחה מהווה את המוסד החברתי הבסיסי ביותר ומייצגת את הקבוצה הראשונית אליה נולד האדם, ובה מתקיימים קשרים הנמשכים לאורך כל מהלך החיים.  המשפחה מהווה מוקד מרכזי שבו מתרחש תהליך ההזדקנות ולכן, הבנת צורכי הזקן ומתן מענה עליהם ייעשו בצורה הטובה ביותר בהקשר המשפחתי."

מחקרים במדינות מערביות שונות מצביעים על כך שהטיפול והתמיכה של המשפחה ממשיכים להוות את עמוד השדרה של הטיפול הממושך באוכלוסיה הזקנה. לתמיכה החברתית המוענקת על-ידי המשפחה יש חשיבות עצומה לאיכות חייו לבריאותו הפיזית והנפשית ולרמת חייו של הזקן. היא באה לידי ביטוי בתמיכה רגשית, נפשית , כלכלית מתן מידע, עזרה אינסטרומנטאלית  ומעשית ואף עזרה רפואית, טיפולית וסיעודית.