תבת- ג'וינט ישראל תחנוך מחר מרכז לפיתוח תעסוקה לחרדים בעיר בית שמש בהשקעה של כרבע מליון ₪

תבת- ג'וינט ישראל תחנוך מחר מרכז לפיתוח תעסוקה לחרדים בעיר בית שמש בהשקעה של כרבע מליון ₪

13/06/2010

המרכז ייתן מענה לכ- 10 אלף חרדים הגרים בבית שמש והסביבה בתחומי, תעסוקה, השכלה והכשרה המקצועית.

תב"ת- ג'וינט ישראל בשיתוף עם עיריית בית שמש, תחנוך מחר את בעיר בית שמש את מרכז מפת"ח, המרכז ה 8 בארץ העוסק בשילוב חרדים בתעסוקה. מפת"ח הינו מרכז השמה והכוון תעסוקתי המיועד לאוכלוסיה החרדית, הפועל לערוך חיבור איכותי בין מחפשי עבודה חרדים למעסיקים, על פי כללים של מיון והתאמה קפדניים. מרכזי מפתח פועלים בהתאם לצביון החרדי עם הפרדה בשעות הקבלה לנשים ולגברים וצוות היודע להבין ולזהות את קהל היעד ואת הצרכים הייחודים. שותפים למרכז בבית שמש גם "שותפות 2000" של הסונות היהודית ועמותת בעצמי, שתפעיל את המרכז עבור תבת. 

עד היום הקימה ג'וינט ישראל- תבת כ- 7 מרכזי מפת"ח בהשקעה של למעלה  מ 6 מליון ₪ בערים: ירושלים, ביתר, אשדוד, אלעד, בני ברק, חיפה וצפת. המרכזים נותנים מענה לאלפי חרדים המעוניינים לקחת חלק בשוק העבודה. אחוזי ההשמה במרכזי מפת"ח השונים עומדים היום על 40%.

לדברי פרופ' יוסי תמיר, מנכ"ל תבת- ג'וינט ישראל:"הבקשה להקים מרכז לפיתוח תעסוקה לחרדים הגיעה מתוך העיר בית שמש, והיא מעידה על ההצלחה הגדולה של מרכזי מפת"ח בשילוב חרדים, גברים ונשים, בשוק התעסוקה הישראלי, בהתאם לנורמות המקובלות באוכלוסייה זו". 

החברה החרדית בישראל, המונה על פי הערכות שונות למעלה מ-700,000 נפש, מתאפיינת בשיעורי השתתפות נמוכים בעולם העבודה ביחס לאוכלוסיה הכללית.  שיעור הגברים החרדים במעגל העבודה  כ-37% לעומת כ-67% במגזר הכללי, בקרב הנשים החרדיות שיעור ההשתתפות הינו כ-48% לעומת  כ-57% בציבור הכללי. בנוסף, רק כרבע מהגברים החרדים העובדים מועסקים במשרה מלאה, ועשירית מהנשים החרדיות בנוסף, קיימת עליה ניכרת באבטלה בציבור החרדי, בשל מחסור במקומות עבודה וקשיים בתהליך חיפוש העבודה.