לראשונה בישראל תוקם מועצה לאומית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהשקעה של כ- 4 מליון ₪

לראשונה בישראל תוקם מועצה לאומית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהשקעה של כ- 4 מליון ₪

26/07/2010

לראשונה  בישראל - תוקם מועצה לאומית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהשקעה של כ- 4 מליון ₪. המועצה תקום במטרה לגבש ולהוביל תכנית פעולה לאומית, תלת מגזרית, שתוביל לקידום משמעותי בהיקף ובאיכות התעסוקה של אנשים עם מוגבלות.

את הקמת המועצה הלאומית מובילים  ג'וינט ישראל והממשלה, ובראשה יעמוד מנכ"ל משרד רה"מ לשעבר, רענן דינור. המועצה תפעל לחולל תהליכים שיגבירו את מגמות התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, היא תפעל להגביר את המודעות כלפי אנשים עם מוגבלות ומעסיקים  בשוק העבודה החופשי ותפעל להסרת חסמים ולקידום תיקוני חקיקה עפ"י הצורך, בשיתוף עם הממשלה, המעסיקים, הארגונים הכלכליים, ארגוני העובדים, נציגות ארגוני הנכים ועמותות וארגונים רלוונטיים.

בישראל חיים היום כ-700,000 אנשים עם מוגבלויות (נכות פיסית, חושית, נפשית או שכלית) מתוכם כ-450 אלף בעלי מוגבלות בינונית וכ-250 אלף בעלי מוגבלות חמורה. שיעור המועסקים בקרב  אנשים עם מוגבלות בינונית הוא 57%, לעומת 23% בקרב בעלי  מוגבלות חמורה, ולעומת 69% בקרב אנשים ללא מוגבלות. רק 5% מכלל העסקים בישראל מעסיקים עובד עם מוגבלות.

לדברי ארנון מנטבר, מנכ"ל ג'וינט ישראל: "שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה תורם לחברה  ולכלכלה. מעבר להשפעה הישירה שיש לתעסוקה על רווחתם הכלכלית של אנשים עם מוגבלויות, השילוב בעולם העבודה, יוצק תוכן לחייו של כל אדם בכלל והאדם המוגבל בפרט, משפר את הרגשתו ואת תחושת ההגשמה והשייכות שלו וצפוי לשפר גם  את יחסה של החברה כלפי החריג".