"גיידסטאר ישראל": לראשונה בישראל מידע באינטרנט על כלל הארגונים והעמותות הרשומים

"גיידסטאר ישראל": לראשונה בישראל מידע באינטרנט על כלל הארגונים והעמותות הרשומים

03/08/2010

מיזם "גיידסטאר ישראל", שהושק היום במעמד שר המשפטים יעקב נאמן, המשותף למשרד המשפטים, יד הנדיב (קרן רוטשילד), ג'וינט ישראל, ומופעל ע"י אנפיטק טכנולוגיות למגזר השלישי, יאפשר מעתה לציבור לקבל מידע ברשת אודות למעלה מ-30,000 העמותות הרשומות בישראל.

מיזם חדש אשר יציג מידע באינטרנט על כלל העמותות הרשומות בישראל ויאפשר שקיפות אודות פעילותן, הושק היום לראשונה בישראל. המיזם החדש "גיידסטאר ישראל" יאפשר לכלאחד למצוא באמצעות האינטרנט בקלות וללא תשלום מידע נרחב על עמותות המגזר השלישי ופועלן.

ישראל היא המדינה השלישית בעולם, אחרי ארה"ב ואנגליה, שהצליחה להקים מאגר מידע מסוג זה, שנבנה על בסיס שיתוף פעולה בין הממשלה למגזר השלישי ומבטא את עקרון שקיפות המידע במגזר השלישי. מודל ייחודי זה של שיתוף פעולה בין הממשלה, בהובלת משרד המשפטים, לבין החברה האזרחית בישראל, מביא לידי ביטוי תפיסה חדשנית של שקיפות המבוססת על הצגה של מידע ממקורות ממשלתיים לצד מידע שנמסר ומתעדכן על ידי הארגונים עצמם.

מאגר המידע האינטרנטי יאפשר למי שמבקש או מתבקש לתרום לעמותה מסוימת, למתנדבים וגם לציבור הרחב לקבל מידע אמין ומיידי באשר לכל העמותות בישראל. המידע שיסופק במאגר יתעדכן באופן שוטף ויכלול שני סוגי מידע:

  1. מידע שדווח ע"פ חוק לרשם העמותות ברשות התאגידים, ובכלל זה: תקנונים, מטרות, כתובת העמותה, דו"חות כספיים, רשימת מקבלי שכר, דו"חות הכוללים מידע באשר לסניפי העמותה, האופן שבו היא משתמשת במשאביה לקידום מטרותיה, המבנה הארגוני שלה,  חברי ועד העמותה, חברי ועדת הביקורת של העמותה ועוד. 
  2. מידע שסופק ע"י העמותות ישירות לאתר: האתר יאפשר לארגונים השונים להקים בקלות וחינם נוכחות באינטרנט וכך לפעול לקידום מטרותיהם אל מול תורמים, מתנדבים, ארגונים עמיתים ועוד. כל עמותה תוכל להירשם לאתר חינם ולבנות בו פרופיל המציג את פעילותה באופן שמשרת את מטרותיה.

הכניסה לאתר לציבור הרחב היא חינם. כתובת האתר: www.guidestar.org.il

המגזר השלישי מהווה פלח חשוב בכלכלה ובחברה הישראלית. על פי נתוני רשות התאגידים, קיימות כיום למעלה מ- 30,000 עמותות רשומות, מתוכן למעלה מ- 10,000 מוסרות דיווחים כספיים ומילוליים מידי שנה. דיווחים אלו נבדקים על ידי רשם העמותות, ומהווים בסיס למתן אישור ניהול תקין, המשמש את העמותות לקבלת תמיכות, תרומות והטבות שונות. העמותות עוסקות במגוון רחב של תחומים, לרבות עמותות העוזרות לנזקקים, בתי כנסת, מוסדות להשכלה גבוהה ובתי חולים. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שפורסמו במאי 2010, היקף פעילותם של המלכ"רים בשנת 2009 היה 98 מיליארד ₪, 16% מכלל הצריכה הפרטית והציבורית בישראל. בשנת 2008 הועסקו על ידי המלכ"רים 369,000 משרות שכיר, שהיוו 13.3% מכלל המועסקים במשק.  54% מהכנסות המלכ"רים בשנת 2009 היו מהעברות הממשלה ועוד 29% ממכירת שירותים למשרדי הממשלה, לרשויות מקומיות ולפרטים.  בחינת נתונים  אלה על פני השנים מצביעה מגמה ברורה של גידולו של מגזר זה, מגמה הצפויה להמשך בשנים הבאות.

אולם חשיבותו של המגזר השלישי אינה רק בהיבטיו הכלכליים. למגמות ההתפתחות משמעויות חברתיות, כלכליות וציבוריות. המידע העולה ממאגר הנתונים של העמותות מהווה תשומה רבת חשיבות למקבלי ההחלטות במשרדי הממשלה, במגזר השלישי, בקרב קרנות ותורמים, וציבור בכללותו.  עניינו של מיזם גיידסטאר אינו מצטמצם במתן מידע פרטני על עמותה זו או ארחת, כי אם, להוות גורם תומך ומסייע למקבלי החלטות בנושאי המגזר השלישי.

שר המשפטים, יעקב נאמן: "מדובר במהלך חדשני ומתקדם. חשיבותו של פרוייקט זה הינה שקיפות מירבית בכל הקשור לעמותות בישראל. אתר האינטרנט עתיד להביא לנגישות רבה הן לתורמים והן לכלל הציבור. כלל העמותות הרשומות בישראל יופיעו באתר האינטרנט באופן ברור ביותר ובשקיפות מלאה."  

מנכ"ל משרד המשפטים, ד"ר גיא רוטקופף: "מיזם 'גיידסטאר ישראל' מהווה ביטוי מובהק לחזון של משרד המשפטים - ייעול השירות לציבור. מדובר בפרוייקט חלוצי, שמתאפיין בשקיפות, בזרימת מידע, באמינות וביעילות. המיזם מגלם שיתוף פעולה מוצלח בין הממשלה, יד הנדיב, הג'וינט וחברת אנפיטק, ותכליתו לקדם את פעילות המגזר השלישי. אני מברך את כל העושים במלאכה - הן בתוך משרד המשפטים והן מחוצה לו - ומודה להם על ההשקעה בפרויקט החשוב, ואני מזמין את הציבור בכללותו ליהנות מפרי העמל ומשירותי האתר".

רשם העמותות, ראש רשות התאגידים, אלון בכר:"רשות התאגידים פעלה במהלך השנים האחרונות לקידום הקמת המאגר, תוך ביצוע תהליכים משמעותיים להגברת השקיפות באשר למלכ"רים. התהליכים כללו סריקת תיקי כל העמותות, פיתוח טפסי דיווח מקוונים, קידום מתן שירותים שונים באמצעות האינטרנט ועוד. האתר הינו צעד משמעותי נוסף, מני רבים, בשיפור השירות הניתן על ידינו לציבור הרחב ולעמותות בפרט, לקידום הפיקוח, היעילות והשקיפות מול האזרח".

האתר מופעל ע"י אנפיטק, חברה לתועלת הציבור שנוסדה לצורך הקמת המיזם והפעלתו. החברה רואה במיזם זה לא רק כלי לעידוד שקיפות והתנהלות נאותה, אלא גם כמיזם שמטרתו לקדם את האפקטיביות במגזר השלישי בישראל על-ידי עידוד שיתופי פעולה, קבלת החלטות מבוססות על נתונים וחלוקת ידע בין הארגונים. בהמשך צפוי המאגר להתרחב ולכלול דיווחים עדכניים יותר בפורמט בר-חיפוש (טקסטואלי), פרטי מידע נוספים אודות העמותות, ואף לכלול מלכ"רים נוספים כגון חברות לתועלת הציבור.

רועי בילר, מנכ"ל אנפיטק:"אתר 'גיידסטאר ישראל' מהווה נקודה שממנה מתחיל עידן חדש של שקיפות ציבורית ומידע נגיש לכולם. כל עמותה המעוניינת לקדם את פעילותה באופן נגיש ושקוף, מוזמנת להיכנס לאתר ובכך להיות חלק ממאגר המידע הגדול בישראל של המגזר השלישי".

דר' מיכל חמו לוטם, ג'וינט ישראל:" 'אתר גיידסטאר הוא מהלך נוסף המבטא את מחויבותו של הג'וינט לבניית חברה אזרחית משגשגת ומגוונת, ולפיתוח פילנתרופיה אפקטיבית. לצורך כך הג'וינט פעל להקמת מגוון מיזמים החל מהחברה למתנסים, דרך ארגון הגג של החברה האזרחית, המרכז לחקר הפילנתרופיה, מידות ועוד "

אלי הורוביץ, המשנה למנכ"ל, יד הנדיב: "החברה הישראלית זקוקה לעמותות שלה יותר מאי-פעם בעבר. העמותות עושות ימים כלילות כדי להתמודד עם מצוקות וכדי לצמצם פערים חברתיים. אתר העמותות המושק כיום הוא גם חלון ראווה לגאווה ישראלית של ממש. זו הזדמנות להוריד את הכובע בפני העמותות, ולהודות לכל המתנדבים ואנשי המקצוע הפועלים בנאמנות ונאבקים בשם כולנו במערכה החברתית".