אושרה הרחבת תוכנית "שחר"- לשילוב חרדים בצה"ל בעלות של כ- 8 מליון שקלים

אושרה הרחבת תוכנית "שחר"- לשילוב חרדים בצה"ל בעלות של כ- 8 מליון שקלים

14/09/2010

ועד מנהל תבת אישר את הרחבתה של תוכנית "שחר" לשילוב חרדים במעגל העבודה בעלות של 8 מליון שקלים ל 3 שנים. במסגרת התוכנית יאותרו כ- 1000 צעירים חרדים מועמדים לגיוס לשירות צבאי בכל שנה, ייערך גיוס של 500 צעירים חרדים לשירות צבאי במערך תומך לחימה בכל שנה בהתאם לתוכנית החיילית,  ייפתחו קורסי הכשרה מקצועית והשלמת השכלה באנגלית ומתמטיקה וייושמו כ-90% מהחרדים המשתחררים בעבודה בתוך 3 חודשים מיום השחרור.

תוכנית שחר, יוזמה של ג'וינט ישראל תבת וצה"ל, הינה מסגרת בה משתלבים גברים חרדים חייבי גיוס בגילאי 22-27 במערכות צבאיות מקצועיות. במסגרת השרות הצבאי רוכשים המשתתפים מקצוע איכותי וניסיון תעסוקתי ועם שחרורם מצה"ל הם משולבים בשוק העבודה.

לדברי ארנון מנטבר, מנכ"ל ג'וינט ישראל ויו"ר הועד המנהל: "תוכנית "שחר" נחשבת להצלחה מזהירה בכל הנוגע לשילוב חרדים בצה"ל כאמצעי לשילובם במעגל העבודה בישראל. במסגרת התוכנית, בה הושקעו עד היום כ- 4 מליון שקלים, גויסו למעלה מ-900 חיילים חרדים לזרועות השונים בצה"ל במגוון מקצועות. שיעורי ההשמה הגבוהים של החרדים המשוחררים בשוק העבודה,העומדים על כ-90%, והעובדה כי הם מצליחים להשתלב בעבודות מכניסות מאפשרים להם לצאת ממעגל העוני והנתמכות".

שיעור התעסוקה בקרב הגברים החרדים בגילאי העבודה הינו נמוך משמעותית ביחס לאוכלוסיה הכללית בישראל, בעיקר לנוכח התפתחותה של "חברת הלומדים" שבמסגרתה מקדישים רוב הגברים החרדים שנים רבות מחייהם ללימודים תורניים. בשנים האחרונות חלה עליה ניכרת במספר הגברים החרדים המעוניינים לצאת לפרנסתם, בעיקר לנוכח המצוקה הכלכלית ומחמת המחסור במשרות תורניות. גברים אלו נעדרים בדרך כלל השכלה פורמלית מעבר ללימודים בבית הספר היסודי, ובכך נמנעת מהם למעשה האפשרות להשתלב בעבודה מכניסה בעולם העבודה המודרני. בנוסף, מרבית הגברים החרדים נמצאים בהסדר "תורתו אומנותו" המאפשר להם לדחות את שירותם הצבאי, יציאתם לעולם העבודה מחייבת אותם במילוי חובתם האזרחית לשירות הבטחון, בשל כך הם עלולים לדחות את יציאתם לעולם העבודה, או לעבודות לא פורמליות ובלתי מקצועיות.

תוכנית שחר מאפשרת למשתתפים השלמת פערים ורכישת מקצוע שיסייעו להשתלבותם המוצלחת בעולם העבודה, התנסות בעבודה ורכישת מיומנויות עבודה, תוך כדי מילוי חובת השירות הצבאי, וקבלת תמיכה חדשית המגיעה לכל חייל נשוי על פי חוקי הצבא (תשלומי משפחה). בדרך זו נפתחת לפני הצעיר החרדי הדרך להשתלבות מוצלחת בעולם העבודה, עם ידע וניסיון רלוונטיים לשוק העבודה.