חרדי? המשטרה מחפשת אותך!

חרדי? המשטרה מחפשת אותך!

07/11/2010

בקרוב יתגייסו עשרות צעירים חרדים לשורותיה של משטרת ישראל כשוטרים מהמניין במסגרת תוכנית חדשה של ג'וינט ישראל- תבת.

במסגרת התוכנית החדשה יוכלו אברכים מגיל 20 ומעלה המעוניינים לצאת לשוק העבודה, להתגייס לשורות משטרת ישראל. האברכים ייעברו הכשרה ייעודית ויוסמכו כשוטרים, וישרתו בתנאים המותאמים לצרכיהם הייחודיים, כמו למשל: אוכל בהכשר מיוחד, זמני תפילות ושירות עם הפרדה בין גברים ונשים. התוכנית תחל לפעול בחודשים הקרובים בירושלים, כאשר בשלב הראשון יגויסו כ-50 אברכים לעבודה במסגרת משטרת התנועה, בעיקר בתפקידים אדמיניסטרטיביים. התוכנית נולדה בעקבות פנייה של משטרת ישראל לג'וינט ישראל-תבת, בעקבות מחסור בכח אדם במשטרה וכן בעקבות הצלחת תוכנית שחר- לגיוס חרדים לצה"ל.

התוכנית החדשה תפעל במסגרת תוכנית שחר, יוזמה של ג'וינט ישראל- תבת וצה"ל בה משתלבים גברים חרדים חייבי גיוס בגילאי 22-27 במערכות צבאיות מקצועיות. במסגרת השרות הצבאי רוכשים המשתתפים מקצוע איכותי וניסיון תעסוקתי ועם שחרורם מצה"ל הם משולבים בשוק העבודה. המסגרת של שחר מאפשרת לצעירים אלו לצאת ממעגל העוני ולהשתכר בכבוד. עד כה התגייסו לצבא במסגרת תוכנית זו כ- 1000 חרדים.

שיעור התעסוקה בקרב הגברים החרדים בגילאי העבודה הינו נמוך משמעותית ביחס לאוכלוסיה הכללית בישראל, בעיקר לנוכח התפתחותה של "חברת הלומדים" שבמסגרתה מקדישים רוב הגברים החרדים שנים רבות מחייהם ללימודים תורניים. בשנים האחרונות חלה עליה ניכרת במספר הגברים החרדים המעוניינים לצאת לפרנסתם, בעיקר לנוכח המצוקה הכלכלית ומחמת המחסור במשרות תורניות. גברים אלו נעדרים בדרך כלל השכלה פורמלית מעבר ללימודים בבית הספר היסודי, ובכך נמנעת מהם למעשה האפשרות להשתלב בעבודה מכניסה בעולם העבודה המודרני. בנוסף, מרבית הגברים החרדים נמצאים בהסדר "תורתו אומנותו" המאפשר להם לדחות את שירותם הצבאי, יציאתם לעולם העבודה מחייבת אותם במילוי חובתם האזרחית לשירות הבטחון, בשל כך הם עלולים לדחות את יציאתם לעולם העבודה, או לעבודות לא פורמליות ובלתי מקצועיות.