יום הילד הבינלאומי

יום הילד הבינלאומי

18/11/2010

לקראת יום הילד הבינלאומי: כ- 30% מילדי הגן בישראל, השייכים למעמד סוציו אקונומי נמוך, סובלים מעודף משקל ומהשמנת יתר, כך עולה ממחקר חדש שנערך בקרב ילדים בגילאי 4-7. 80% מהאמהות של ילדים הסובלים מעודף משקל סברו כי הם רזים.

המחקר, שנערך באמצעות ג'וינט ישראל- אשלים ואוניברסיטת בן גוריון, באמצעות ורד קאופמן- שריקי, נועד  לזהות גורמי סיכון להשמנת יתר בקרב ילדים ממעמד סוציו אקונומי נמוך. המחקר נערך בקרב מדגם מייצג של 238 ילדים בגילאי 4-7 ב 12 גני ילדים בבאר שבע. בילדים בוצעו מדידות גובה ומשקל והאמהות תושאלו בנוגע להתנהגות אכילה, תכיפות צריכת מזון ומאפיינים סוציו-דמוגרפים שונים.  

מהמחקר עולה כי כ- 30% מילדי הגן בישראל, השייכים למעמד סוציו אקונומי נמוך, סובלים מתופעה של השמנת יתר, וכי למעלה מ 80% מהאמהות שילדיהן סובל מהשמנת יתר כלל אינן מודעות לבעיה זו אצל ילדיהן וחושבות דווקא כי הם "רזים", ולכן גם לא מעניקות להם כל טיפול. בנוסף נמצא כי ילדים להורים שמעשנים הם בעלי סיכון מוגבר להיות שמנים לעומת ילדים בעלי אותו רקע שהוריהם לא מעשנים.

עוד עולה מהמחקר כי מוצא אתיופי נמצא ככזה ה "מגן" מפני השמנה למעט מקרים בהם ההורים מעשנים. במקרים כאלה עולה הסיכוי של ילד להשמנה פי 16. בנוסף נמצא כי ילדים למשפחות מהגרים הנמצאות בארץ למעלה מ 9 שנים שמנים יותר מילדים למהגרים חדשים. (תופעה זו הנה מוכרת בקרב מהגרים בעולם. המהגרים שמגיעים עם מטען גנטי שהותאם לסביבת המגורים הקודמת ממנה הגיעו ,נחשפים למזון והרגלי האכילה הישראלים אותם. מאמץ בהדרגה המהגר. המטען הגנטי של המהגר בייחוד ממדינות חסר כגון אתיופיה ש"מורגל" לנצל טוב יותר מזון מבטא את עודף צריכת האנרגיה מהמזון החדש בצבירת שומן והשמנה).

מעבר לכך נמצא כי ארוחת בוקר פחות בריאה ופעילות יושבנית הגבוה מ-3 שעות ביום היו קשורים להשמנה ועודף משקל. הילדים בעלי עודף המשקל וההשמנה וילדים בעלי משקל תקין דמו בגיל, מוצא, צפיפות דיור, הכנסה, השכלה ומשקל האמהות.

המחקר נערך לטובת תוכנית קידום בריאות בקרב ילדים של ג'וינט ישראל- אשלים. דרכי הפעולה של התוכנית רבות ומגוונות ובין היתר הן כוללות, הדרכות ילדים ונוער במסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות, הדרכות הורים, הכשרת צוותים חינוכיים, הערכה, פיתוח והפקה של חומרים מקצועיים.התכנית מנסה לתת מענה לבעיות שעמן הילדים ומשפחותיהם נאלצים להתמודד, בחמישה תחומים מרכזיים: תזונה, הגיינה,  בריאות השן, פעילות גופנית ובטיחות.