הושק אתר האינטרנט הראשון לסיוע בשילוב חרדים בתעסוקה

הושק אתר האינטרנט הראשון לסיוע בשילוב חרדים בתעסוקה

18/11/2010

האתר פותח במיוחד לציבור החרדי, ויהיה אתר "שומר שבת".

באמצעות אתר האינטרנט החדש שיזם ג'וינט ישראל- תבת בשיתוף עם מט"ח, יוכלו גברים ונשים חרדיים להרחיב את היכרותם עם שוק העבודה במידע, בתכנים ובכלים הנחוצים להשתלבות בעולם התעסוקה.

האתר יאפשר למחפשי עבודה חרדים לקבל מידע על משרות פנויות לציבור החרדי, לימודים וקורסים מקצועיים, מלגות הניתנות לציבור החרדי, זכויות של עובדים במקומות עבודה ועוד. בנוסף, באמצעות האתר ניתן יהיה ללמוד כיצד לכתוב קורות חיים ולהתכוננות לראיונות עבודה וללמוד על מונחים שונים מהעולם התעסוקה.  כתובת האתר: http://keytowork.qa.cet.ac.il   .

אתר האינטרנט החדש יעסוק גם בדילמות שונות הנוגעות לעבודה של חרדים בסביבה חילונית ובשוק העבודה הכללי כגון החשש מחשיפה לעולם החילוני, הבדלים בהשקפות עולם, הפחד מפגיעה בלימוד התורה ועוד, וכן יכלול סרטונים אינטרקטיביים וסיפורי הצלחה של חרדים שהשתלבו והתקדמו בעולם התעסוקה.

אתר האינטרנט החדש יופעל במסגרת מרכזי ההשמה והכוון התעסוקתי לאוכלוסיה החרדית (מפת"ח) אותם הקים הג'וינט ברחבי הארץ. מרכזים אלו פועלים לערוך חיבור איכותי בין מחפשי עבודה חרדים למעסיקים, על פי כללים של מיון והתאמה קפדניים. מרכזי מפת"ח פועלים בהתאם לצביון החרדי עם הפרדה בשעות הקבלה לנשים ולגברים וצוות היודע להבין ולזהות את קהל היעד ואת הצרכים הייחודים. עד היום הקימה ג'וינט ישראל- תבת כ- 8 מרכזי מפת"ח בהשקעה  של למעלה   מ 8 מליון ₪ בערים: ירושלים, ביתר, אשדוד, אלעד, בני ברק, חיפה וצפת ובית שמש. המרכזים נותנים מענה לאלפי חרדים המעוניינים לקחת חלק בשוק העבודה.

החברה החרדית בישראל, המונה על פי הערכות שונות כ-650,000 נפש, מתאפיינת בשיעורי השתתפות נמוכים בעולם העבודה ביחס לאוכלוסיה הכללית.  שיעור הגברים החרדים במעגל העבודה כ-37% לעומת כ-67% במגזר הכללי, בקרב הנשים החרדיות שיעור ההשתתפות הינו כ-48% לעומת  כ-57% בציבור הכללי. בנוסף, רק כרבע מהגברים החרדים ועשירית מהנשים החרדיות העובדים מועסקים במשרה מלאה. בנוסף, קיימת עליה ניכרת באבטלה בציבור החרדי, בשל מחסור במקומות עבודה וקשיים בתהליך חיפוש העבודה.