מחקר חדש קובע: מסירה מחוללת שינוי במצב אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית

מחקר חדש קובע: מסירה מחוללת שינוי במצב אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית

29/11/2010

מחקר הערכה חדש קובע, כי תכנית "מָסִירָה"(מסע) שמוביל ג'וינט ישראל מאז 2006 מחוללת שינוי במצב בעלי המוגבלויות בחברה הערבית ומעלה את הנושא על סדר היום ובקרב קובעי המדיניות.

מחקר הערכה חדש שנערך בראשותה של ד"ר טלי היוש ובשיתוף החוקרים ד"ר ג'יהאד חאג יחיא והגב' עינת יצחק-מונסונגומהמכללה האקדמית "בית ברל" קובע, כי תכנית "מסירה" לקידום מעמדם של אנשים עם נכויות בחברה הערבית בישראל, שמוביל ג'וינט ישראל, נגעה בארבע שנות פעילותה הראשונות (2006 – 2010) ב– 19 ישובים, ובכ – 14,000 איש, ביניהם אנשים עם מוגבלות, בני משפחה ואנשי מקצוע. כמו כן התוכנית העלתה את הנושא על סדר היום הציבורי בקהלים שונים בחברה הערבית: עמותות וארגונים, אנשי דת, אנשי תקשורת, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות והציבור הרחב שהחלו לפעול למען הנכים. בארבע השנים הראשונות לפעילותה הושקעו בתכנית  כ – 5 מיליון ₪ מקרן יד הנדיב, תורמים פרטיים והג'וינט והיא תימשך ארבע שנים נוספות.

הנכים המבוגרים (21-65) מהווים כ – 25%  מאוכלוסיית  הערבים המבוגרים בישראל ומספר מוערך בכ– 170,000 איש. שיעור הנכים הקשים בקרבם  גבוה פי שלושה מאשר בקרב הנכים המבוגרים בחברה היהודית. קשה במיוחד מצבן של נשים עם מוגבלות ושל נכים באזורים פריפריאליים בלתי נגישים.

תכנית מסירה פיתחה מענה לצרכים הייחודים ומותאמי התרבות של אנשים עם מוגבלות בחברה הערבית בישראל על ידי: חיזוק מנהיגות נכים ועמותות נכים; הנגשת מידע מותאם תרבות; שינוי עמדות; ותיאום בין מגזרי. היא פיתחה 14 תכניות בשיתוף עם ארגוני נכים למען נכים, רשויות מקומיות והממשלה. החוקרים מציינים כי בבחינת המטרות אל מול הביצוע בפועל עולה כי "הביצוע מקיף וכולל הרבה מעבר למטרות הראשוניות שהוגדרו על ידם. הארגונים המבצעים עשו מעבר למצופה מהם".

בין הגופים השותפים לתכנית מסירה: אלמנאל, אלמנארה, מרכז אלטופולה, אנוש, המכרז לחיים עצמאים באר שבע והדרום, המכון לקידום החירש, עמותת כפר קאסם לחירשים וכבדי שמיעה, בזכות, מילבת, החברה למתנ"סים, שתיל, מכון מסאר, פורום מנהלי לשכות הרווחה הערביים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף לעדות דתיות במשרד הפנים, משרד הבריאות, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים.

אפקטיביות במיוחד לקידום השינוי החברתי, נמצאוהפעילות בקרב  220 אנשי דת מוסלמים ודרוזים וכן העצמתם של מנהיגים עם מוגבלות ועמותות של נכים. בין השירותים הייחודיים שפיתחה "מסירה" עם העמותות נכללו: הקמת קו מידע טלפוני בנושא זכויות ושירותים בערבית ועריכת סדנאות; הדרכות על זמינות עזרים מסייעים והשימוש בהם; קבוצות תמיכה ופעילות לנשים עם מוגבלות.  להגברת המודעות פורסמו באמצעי התקשורת בערבית כתבות המציגות את יכולותיהם של אנשים עם מוגבלות לצד הצרכים הרבים והיחס כלפיהם בחברה. לקידום חשיבה בין-מגזרית ולאיגום ומינוף המאמצים יזמה "מסירה" מפגשים וימי עיון בין נציגי נכים, עמותות של נכים, רשויות מקומיות ומוסדות הממשלה.

בזכות הישגי התכנית והודות לסיועם של קרנות ותורמים פרטיים, תמשיך התכנית בפעילות עד לשנת 2013 תוך מתן דגש לפיתוח תכניות למען נפגעי נפש ופיתוח תכניות באיזור ה"משולש הדרומי". כמו-כן יפותחו מנגנונים שיבטיחו המשכיות לתכניות: יצירת קשרים עם הממשלה, הקמת עסקים לצד העמותות, הקמת  מרכז/קרן "מסירה"  שיתבססו על עמותות הנכים שהיו שותפים להולדת והפעלת התכנית עד כה וכן פילנתרופים ואנשי עסקים מהחברה הערבית שיהיו מעוניינים לקחת על עצמם את הובלת הנושא.