סיכום שנת 2010

סיכום שנת 2010

27/12/2010

בשנת 2010 השקיע ג'וינט ישראל למעלה מ 281 מליון ₪  בפעילות למען אוכלוסיות חלשות בחברה הישראלית. בשנת 2011 יקוצץ תקציב הפעילות ב 37 מליון ₪,  כתוצאה מאפקט המשבר הכלכלי בארה"ב, והוא יעמוד על 244 מליון ₪.

בתחום הזקנה הושקע בשנת 2010 סכום של כ 61 מיליון ₪ באמצעות אשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, בין השאר הורחבה תכניות להתעללות בזקנים, תוכניות הנותנות מענה לניצולי שואה ותכניות לבני משפחה המטפלים בהורים זקנים (מטפלים ראשוניים), וכן הורחבו תכניות התנדבות ותעסוקה לזקנים, ועוד. בתחום הילדים והנוער בסיכון הושקעו בשנה האחרונה כ 101 מליון ₪ באמצעות "אשלים" העמותה לקידום ילדים ונוער בסיכון מיסודם של הג'וינט וממשלת ישראל.  בין השאר פעלה אשלים השנה לקידום תלמידים בסיכון במערכת החינוך, לפיתוח מענים מותאמים וייחודיים לנערות בסיכון, להטמעת תכנית "שותפות אחד" לילדים בגיל הרך בחברה הערבית, לקידום תלמידים יוצאי אתיופיה במערכת החינוך ועוד.  בשילוב בתעסוקה השקיע הג'וינט סכום של כ 48 מיליון ש"ח באמצעות תבת (תנופה בתעסוקה) שמתוכם הושקעו למעלה מ 10 מליון ₪ בקידום תעסוקה בחברה החרדית. בין הפעילויות של תבת השנה, השקת מיזם לקידום תעסוקה לאנשים עם מוגבלות, הכשרה טכנולוגית לצעירים יוצאי אתיופיה, פיתוח מענים לצעירים חסרי עורף משפחתי וקידום תעסוקה בקרב האוכלוסייה הערבית, בשילוב אוכלוסיית הצעירים והעולים הושקע השנה סכום של כ 29 מליון ₪, בכלל זה הוקמו 5 מרכזי צעירים חדשים, הורחבו גרעינים קהילתיים ליוצאי אתיופיה, הוקמו גינות קהילתיות ב 5 ערים נוספות ועוד.  בפעילות למען אוכלוסיית הנכים הושקע סכום של כ 9  מיליון ₪ ובפעילות למען קידום החברה האזרחית ופיתוח הסגל הבכיר בממשלה הושקע סכום של כ 14 מיליון ₪.

ג'וינט ישראל הוא הזרוע של ארגון הג'וינט העולמי, ארגון יהודי-אמריקאי, הפועל למען האוכלוסיות החלשות, המתקשות להשתלב או לתפקד מבחינה חברתית בישראל. פעילות הג'וינט פרוסה ברחבי הארץ תוך מתן דגש על הפריפריה. במקרי חירום כמו באסון השריפה בצפון, הרשתות החברתיות שהקים הג'וינט מספקות תמיכה מיידית ומהוות משענת לאוכלוסיות חלשות המושפעות מארועים אלו. האוכלוסיות החלשות למענן פועל הג'וינט הן: זקנים, ילדים ונוער בסיכון, עולים חדשים המתקשים להיקלט (בעיקר יוצאי אתיופיה, חמ"ע, קווקז ובוכרה), נכים ומחוסרי עבודה. בנוסף, פועל הג'וינט לקידום חברה אזרחית דרך התנדבות ופילנתרופיה.

לדברי ארנון מנטבר, מנכ"ל ג'וינט ישראל: "הפיתוח של השירותים החברתיים בשנת 2010 היה בצל ההתאוששות מהמשבר הכלכלי העולמי. ג'וינט ישראל, המחויב לקידום האוכלוסיות החלשות, שהן הפגיעות ביותר בתקופות משברים כאלה, פעל כדי לשפר את מצבם של ילדים בסיכון, נכים הזקוקים לתמיכה, עולים חדשים, בלתי מועסקים וזקנים".