ג'וינט ישראל והממשלה מטפלים במיואשי העבודה

ג'וינט ישראל והממשלה מטפלים במיואשי העבודה

22/02/2009

בתקופה של משבר כלכלי קשה ועליה מתמדת במספר מחוסרי העבודה, מתברר כי ממשלת ישראל ותב"ת-ג'וינט, מיזם התעסוקה של ג'וינט ישראל והממשלה, מפתחים תכניות אשר מטרתן סיוע ועידוד לנפלטים ממעגל העבודה באמצעות רכישת כישורים תעסוקתיים. מדובר באוכלוסיות  שכבר אינן זכאיות לקצבת אבטלה

תב"ת מפתחת תכניות תעסוקה לאוכלוסיות מגוונות ופועלת להטמעתן בגופים מרכזיים כגון משרדי ממשלה, שירות התעסוקה, רשויות מקומיות וגופים עסקיים על מנת להבטיח קיום ארוך טווח של התכניות המצליחות.

בשלוש השנים האחרונות השתתפו בתכניות של תב"ת למעלה מ 30,000 מחוסרי תעסוקה שאינם מקבלים קצבת אבטלה, ביותר מ 50 תוכניות שונות שמטרתן להחזיר אנשים למעגל העבודה.  התוכניות עוסקות בפיתוח כישורים תעסוקתיים, סיוע בהשמה בעבודה וליווי לאורך זמן לטובת התמדה וקידום הפרטים. התכניות השונות מסייעות לאנשים להשתלב בתחומי עיסוק שונים: מהכשרה ועבודה בתחומים טכנולוגיים ובהיי טק, דרך פיתוח יזמות עסקית ועד למקצועות מסורתיים, וזאת במטרה להגדיל את שיעור ההשתתפות של גברים ונשים בשוק העבודה. התוכניות מכוונות לעולים, מיעוטים, חרדים, אנשים עם מוגבלות וצעירים חסרי עורף משפחתי. מאז הקמתה לפני כשלוש שנים השקיעה תב"ת בתוכניותיה סכום של כ 200 מליון ₪.

כמה מהתוכניות המרכזיות בתב"ת:

סטרייב ישראלהיא תכנית חברתית ייחודית המכשירה צעירים נשים וגברים, בגילאי 21-40, שאינם מועסקים למעלה מחצי שנה, אינם מקבלים קצבה ולא זכו להשכלה אקדמית, לפיתוח קריירה ולעצמאות כלכלית. התוכנית פועלת במודל מיוחד המשלב העצמה אישית, פיתוח כישורים ורכישת מיומנויות להצלחה בעולם העבודה, במקביל לשילוב בעולם התעסוקה הישראלי בתפקידים שלהם אפשרויות קידום ואופק תעסוקתי. תקציב התוכנית לשנת 2009 עומד על כ- 8 מליון ₪ מאז החלה התוכנית לפעול בישראל בשנת 2006, השתתפו בה למעלה מ 500 איש.

קידום תעסוקה במרכזי צעירים- ג'וינט ישראל אחראי להקמתם של 24 מרכזי צעירים במקומות שונים ברחבי המדינה, בהם השקיע בשנים האחרונות יותר מ5 מליון דולר,  בכדי לתת מענה לצרכיהם של צעירים בגילאי 18-30 בתחומים שונים.תב"ת מקדמת תעסוקה במרכזי הצעירים באמצעות הכוון תעסוקתי, כלים ישומיים להשתלבות בעולם העבודה, אבחון תעסוקתי, קורסי הכשרה מקצועית, יזמות ומאגר מעסיקים פוטנציאלי.

רשות מקדמת תעסוקה-תכנית המספקת לכוחות המקומיים עקרונות עבודה, כלי עבודה, ורותמת גופים לעשייה משותפת בקידום התעסוקה ברשות. התכנית משתמשת באיגום, ריכוז והפיכת משאבים לנגישים בגופים מרכזיים העוסקים בקידום אוכלוסיות ותעסוקה, ובכלל זה משרדי הממשלה השונים, גופים התנדבותיים וחוץ-ממשלתיים, ועוד. התוכנית נועדה להעלות את נושא התעסוקה לסדר היום הציבורי ברמת ההנהגה והקהילה המקומיות.

"מפתח"- תוכנית הדגל של תבת לתעסוקת לגברים ונשים בחברה החרדית. במסגרת התוכנית נפתחו מרכזי תעסוקה חרדים המספקים עזרה וכלים למחפשים עבודה בקהילה החרדית באמצעות הכנה לראיון וחיפוש עבודה, ועוד. עד כה הושמו בעבודה מאות חרדים, כאשר שעור ההתמדה של אלו שהושמו בעבודה על ידי המרכז עומד על 80%.

ג'וינט ישראל אמון על הגדלת רווחתן של האוכלוסיות החלשות ויצירת תכניות שיסייעו בהוצאתן ממעגל העוני, לאור הקשר ההדוק הקיים בין היעדר תעסוקה לבין עוני. תב"ת- מיזם התעסוקה של הג'וינט פועל לפי שלשת העקרונות של השמה בעבודה, התמדה בעבודה וקידום, תוך הדגשת חשיבותו של שילוב בעבודה תחילה וליווי פעיל של האוכלוסיות ומעקב אחריהן על מנת לוודא שהעובדים החדשים לא יישארו בשולי החברה ובמעגל המצוקה והעוני.