"גיידסטאר ישראל" - מהפכה בתחום המלכ"רים

"גיידסטאר ישראל" - מהפכה בתחום המלכ"רים

18/03/2009

יוזמה חדשה תאפשר לכל גולש למצוא באינטרנט בקלות וללא תשלום את כל המידע על  עמותות המגזר השלישי ופועלן. מאגר המידע האינטרנטי יאפשר למי שמבקש או מתבקש לתרום לעמותה מסוימת, למתנדבים וגם לציבור הרחב לקבל מידע אמין ומיידי באשר לכל העמותות והמלכ"רים בישראל. 

המידע שיסופק במאגר המידע  יכלול החלטות של העמותות כפי שדווחו לרשם העמותות ברשות התאגידים, תקנונים, מטרות, כתובת העמותה, דו"חות כספיים, רשימת מקבלי שכר, דו"חות הכוללים מידע באשר לסניפי העמותה, האופן שבו היא משתמשת במשאביה לקידום מטרותיה, המבנה הארגוני שלה,  חברי ועד העמותה, חברי ועדת הביקורת של העמותה ועוד. 

היום, יום ד', בשעה 16:00 יתקיים במשרד המשפטים בירושלים טקס לחתימת חוזה בין משרד המשפטים, יד הנדיב וג'וינט ישראל, לפיתוח והקמת מאגר מידע ברשת האינטרנט על עמותות ומלכ"רים בישראל.

הטקס יתקיים במעמד מנכ"ל משרד המשפטים, מר משה שילה, מנכ"ל אלכ"א –גוינט ישראל, ד"ר מיכל חמו לוטם, ראש רשות התאגידים במשרד המשפטים, מר אלון בכר, נציגים ממשרד ראש הממשלה, ממשרד האוצר, נציגים מקרן יד הנדיב,  מאלכ"א - ג'וינט ישראל ועוד.

לדברי מנכ"ל משרד המשפטים, משה שילה: " יש חשיבות רבה לפרויקט הן במובן של הגדלת השקיפות בכל הנוגע למידע על עמותות והן בעצם שיתוף הפעולה בין הממשלה לארגוני המגזר השלישי בפרויקט חשוב זה". 

ד"ר מיכל חמו לוטם מנכ"ל אלכ"א ג'וינט ישראל אמרה כי:  "הג'וינט רואה במהלך פריצת דרך אמיתית לשיתוף פעולה כה הכרחי בין ארגוני המיגזר השלישי לממשל. מהלך זה מצטרף ליוזמות רבות בהן נוקט הג'וינט לפיתוח החברה האזרחית ולהגברת המודעות לתרומה נבונה בקרב הציבור בישראל".

בישראל רשומות היום כ-25,000 עמותות, המעסיקות כ-230,000 שכירים ומפעילות למעלה מ-220,000 מתנדבים.

העמותות מאפשרות לאזרחים לתרום ולהתנדב, ומספקות שירותים חיוניים לאוכלוסיות נזקקות.

ישראל היא המדינה השלישית בעולם המקימה מאגר שכזה. מאגרי גיידסטאר הוקמו בעשור האחרון בארה"ב ובאנגליה וזכו להצלחה רבה. הם הניעו עמותות לעשות שימוש אפקטיבי ברשת  האינטרנט, בין היתר ע"י הקמה של אתרי אינטרנט המחברים בין מתנדבים ותורמים ובין עמותות הזקוקות ליד מסייעת, והגבירו שיתוף בידע ושיתופי פעולה.

מדינות נוספות פועלות כיום להקמת מיזמי גיידסטאר, ביניהן אירלנד, גרמניה, הולנד, הונגריה, קנדה, הודו ומיזם כלל אפריקאי בחסות האו"ם. המאגר הישראלי יסתייע בידע ובניסיון שנצבר בפרויקטים אלו.

משרד המשפטים יזם את הקמת המאגר, בשיתוף ארגון יד הנדיב. בהמשך, מתוך רצון להביא לשיתוף פעולה נרחב עם המגזר השלישי, נערכה פניה מטעם הצדדים לג'וינט ישראל. שלושת הגופים החליטו לפעול יחד להקמת מאגר מידע על עמותות ומלכ"רים, שיכלול מידע רשמי מתוך דו"חות שהעמותות מחוייבות להגיש לרשם העמותות ולצידו ישלבו העמותות מידע נוסף על פעילותן.

במהלך המו"מ הוקמו צוותים משותפים, שבראשם עמדה עו"ד אביטל שרייבר, סגנית ראש רשות התאגידים (מלכ"רים).

במסגרת עבודתם של הצוותים קודמו נושאים שיאפשרו את הקמת האתר וביניהם בחינת פיילוט על בסיס תוכנה שפותחה ע"י חברת גיידסטאר, קידום הליכי הסריקה של תיקי רשם העמותות הכוללים את המסמכים שהעמותות מגישות לרשם, עריכת חוו"ד משפטיות שיהוו את התשתית המשפטית לפעולת האתר ועוד.

"גיידסטאר ישראל" מוקם באמצעות שיתוף פעולה ייחודי שנרקם בין הממשלה, בהובלת משרד המשפטים ובין ג'וינט-ישראל ויד הנדיב (קרן רוטשילד). משרד המשפטים ויד הנדיב יממנו את עלויות המיזם בחלוקה שווה למשך חמש-שנים וג'וינט-ישראל קיבל על עצמו את האחריות להקמת המאגר והפעלתו. הצפי הוא כי בקיץ הקרוב יעלה המאגר לאוויר במתכונת מצומצמת ויתרחב בהדרגה עד ההשקה הרשמית והמלאה שצפויה בתחילת שנת 2010.

מנכ"ל משרד המשפטים, משה שילה, יעמוד בהתאם לחוזה בראש ועדת ההיגוי של הפרוייקט, אשר תכלול נציגים של יד הנדיב ושל הג'וינט.