עמותת אשל-ג'וינט ישראל נענתה לבקשתם הממשלה, החברה להשבת רכוש נפגעי השואה וארגוני הניצולים להפעיל תוכנית חדשה למימוש זכויותיהם

עמותת אשל-ג'וינט ישראל נענתה לבקשתם הממשלה, החברה להשבת רכוש נפגעי השואה וארגוני הניצולים להפעיל תוכנית חדשה למימוש זכויותיהם

20/04/2009

על אף מאמצים רבים שנעשו בשנים האחרונות לסייע לנפגעי השואה למצות את זכויותיהם כפי שנקבעו בחוק, רבים מבין הניצולים עדיין לא מימשו את כל זכויותיהם,עקב חסמים חברתיים ובירוקרטיים שונים.

כעת, לראשונה, באמצעות פעילות ישירה, אישית ולא מתווכת יעזרו באשל-ג'וינט ישראל לנפגעי השואה שנותרו להתגבר על החסמים השונים בדרך למימוש זכויותיהם, וכך  להעלות את אחוז נפגעי השואה המקבלים זכויות.

עמותת אשל- ג'וינט ישראל, הפועלת כבר 40 שנה לשיפור איכות חייהם של הזקנים בישראל, תפעיל את התוכנית החדשה למימוש זכויותיהם של נפגעי השואה באמצעות תשתיות לטיפול בזקנים שהקימה במהלך עשרות השנים בהן היא פועלת כמו: בתי אבות, מרכזי יום, דיור מוגן וקהילות תומכות לזקנים, הנוגעת בחייהם של אלפי זקנים שחלקם גם נפגעי שואה, במטרה לסייע להם לממש את זכויותיהם. 

עמותת אשל-ג'וינט ישראל תפעל בשיתוף עם מרכז הארגונים של ניצולי השואה באופן יזום על מנת להגיע באופן אישי לניצולים ולנפגעי השואה במקומות בהם נמצאים קשישים כמו בתי אבות ומרכזי יום לקשיש. במקומות אלו יתקיימו הרצאות וימי הסברה בנושא מימוש הזכויות באופן המותאם לאוכלוסייה הקשישה, כאשר לאחר כל פעילות הסברה יפגשו עובדים שהוכשרו לכך עם הזקנים באופן פרטני לבדוק את מידת זכאותם. במקביל תגייס אשל- ג'וינט ישראל עשרות עובדים חדשים שיפנו אישית לבתיהם של  הניצולים הנמצאים ברשימות המרכז לניצולי ולנפגעי השואה ושעדיין לא מימשו את זכאותם.

בישראל חיים כיום כ-234,000 זקנים נפגעי שואה בני 65 ומעלה, כשליש מהם חיים בעוני. כ-80,000 מהם ניצולי שואה ואחוז נכבד מאוכלוסייה זו  במדינת ישראל אינם מממשים את המגיע להם על פי חוק ועל פי התוכניות הקיימות, מאחר ואינם מודעים לזכויותיהם מהאוצר, מגרמניה, מועידת התביעות, מהקרן לרווחת נפגעי השואה וכן מגופים נוספים.

אשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, מיסודה של ג'וינט ישראל והממשלה פועלת מאז הקמתה, לשיפור תנאי החיים של הזקנים בארץ באמצעות יצירת תנאים שיבטיחו לזקנים בריאות טובה, רווחה, בטחון, יצירתיות ועשייה, עצמאות, חיים של כבוד וזקנה מוצלחת. אשל פועלת להקמת בתי אבות, מרכזי יום ודיור מוגן, מסייעת בייסודן של עמותות מקומיות למען הזקן ברחביהארץ, מפתחת תוכניות של שכונה תומכת ובית חם, מכשירה עובדים מקצועיים ובלתי מקצועיים במערכת השירותים לזקן ופועלת לקידום הבריאות של הזקנים ופעולותהתנדבות. התקציב השנתי של אשל עומד על סכום של כ 014 מליון שקלים בשנה.