לקראת כנס לציון יום המודעות הבינלאומי למניעת התעללות בזקנים והזנחתם, מפרסמת עמותת אשל-ג'וינט נתונים חדשים בנושא התעללות בזקנים

לקראת כנס לציון יום המודעות הבינלאומי למניעת התעללות בזקנים והזנחתם, מפרסמת עמותת אשל-ג'וינט נתונים חדשים בנושא התעללות בזקנים

16/06/2009

נתוני מחקר מלווה של תכנית אשל-ג'וינט והממשלה למניעת התעללות בזקנים בערים בהם נערך המחקר – מגלים כי בעקבות הפעלת התכנית חלה עלייה ברמת האיתור, הזיהוי וההפניה להמשך טיפול של זקנים שעברו התעללות. כמו כן מוכח כי במקרים שטופלו – הופחתו או פסקו ההתעללות וההזנחה. בקרב המקרים המזוהים בערים בהן התבצע המחקר, חלה עלייה בחשיפת אחוז המקרים בהם הצאצאים מעורבים בפגיעה והזנחה של זקנים מ 46% משנת 2005, לכ 59% היום.

85% מהזקנים שנפגעים מהתעללות והזנחה הן נשים

גיל הזקן הממוצע שנפגע מהתעללות הוא 74

גילם הממוצע של הפוגעים בזקנים הוא 57

כשליש מקורבנות ההתעללות עלו לארץ לאחר 1990

המחקר, שהתבצע באמצעות מכון מאיירס-ג'וינט ברוקדייל, נערך בקרב 558 זקנים נפגעי התעללות והזנחה, בחלק מן הערים בהן פועלת התכנית למניעת התעללות בזקנים, מראה עוד כי סוגי ההתעללויות הנפוצים מהם סבלו הזקנים הם התעללות פסיכולוגית- נפשית 67%, התעללות פיזית 49%, הזנחה 21%  ו 14% סבלו מהפרה של זכויות שונות. מבחינת מאפייני הנפגעים נמצא כי 60% מהזקנים נפגעי התעללות והזנחה הינם מוגבלים בתפקוד, 50% הם אלמנים או אלמנות ופחות מ 50% מהם נשואים.

מנכ"ל אשל – ג'וינט פרופ' יצחק בריק: "עצם הפעלת התכנית העלה את המודעות והציף נתונים קשים שלא היו ידועים קודם. זה בלתי נסבל שכל זקן חמישי בישראל חשוף להתעללות. ופעמים רבות הזקנים מתביישים לחשוף את המקרה כח מדובר בבני משפחתם. מטרת הכנס היום היא להעלות את מודעות אנשי המקצוע למימדי התופעה ולהעניק להם כלים לאיתור. בכוונתנו להרחיב את התכנית לערים נוספות, להרחיב את הזיהוי והאיתור ולסייע לזקנים  לדווח ולטפל ובכך להקטין את מימדי התופעה."

המחקר המלווה של התכנית התבצע ב 3 מתוך כלל הערים בהן התכנית פועלת וכלל גם חלק נרחב הנוגע במאפייניהם של אלו הפוגעים בזקנים, ומתוכו עולה כי 75% מהפוגעים בזקנים הם גברים, וכן נמצא כי מחצית מהפוגעים הם ילדי הזקנים ושליש מהם הינם בני הזוג של הזקנים. במחקר נמצא כי בעיות שכיחות מהם סובלים הפוגעים בזקנים הם: בעיות כלכליות 35%, מובטלים 33%, התמכרויות ומחלות נפש 24% כל אחד

המחקר מראה עוד כי במצבי ניצול כלכלי למעלה מ 75% מהפוגעים בזקנים הם בני משפחה בוגרים ובמצבי הזנחה מגיע אחוז בני המשפחה לכדי 72%. בהתעללות פיזית ופסיכולוגית כמעט מחצית מהפוגעים הם בני זוג. בנוסף כ-35% מהזקנים שנפגעו מהתעללות מתגוררים עם ילדיהם הבוגרים, בעוד ש 25% מתגוררים עם בני זוגם.

בהתייחס לנתוני ההכנסה של הזקנים הנפגעים נמצא כי ל 52% מהנפגעים יש קצבת זקנה עם השלמה הכנסה ו ל 27% יש פנסיה כלשהיא מעבודה שעבדו בה בעבר.

אשל- ג'וינט פעילה משנת 2001 בנושא התעללות בזקנים, ועד היום השקיעה סכום של כ 5 מליון ₪ בשיתוף עם הממשלה והרשויות המקומיות בתוכנית למניעת התעללות בזקנים.  התוכנית פועלת במגדל העמק, ראשון לציון, רמת גן, מעלות תרשיחא, עפולה, בת ים, באר שבע ו ירושלים.במסגרת התוכנית הפועלת בשיתוף רשויות מקומיות ושירותי,  פועל ער"ן "קו לזקן" לתמיכה בזקנים בודדים ונפגעי התעללות, מופקים חומרי הסברה ומדריכים מקצועיים בנושא ונעשות פעולות מערכתיות לזיהוי קורבנות התעללות.

כנס אשל- ג'וינט לציון יום המודעות הבינלאומי למניעת התעללות בזקנים והזנחתם יתקיים היום

יום שלישי, 16-6-2009, בתיאטרון היהלום, רחוב היצירה 3, רמת גן.

בכנס משתתפים למעלה מ 400 אנשי מקצוע בתחום הרווחה, הבריאות, המשפט, המשטרה, נציגים של כל נותני השירותים בתחום הזקנה בישראל

שותפים לכנס - משרדי הרווחה והבריאות

אשל, האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, מיסודה של ג'וינט ישראל והממשלה פועלת מאז הקמתה, לשיפור תנאי החיים של הזקנים בארץ באמצעות יצירת תנאים שיבטיחו לזקנים בריאות טובה, רווחה, בטחון, חיים של כבוד וזקנה מוצלחת. אשל  פועלת להקמת בתי אבות, מרכזי יום ודיור מוגן, מסייעת בייסודן של עמותות מקומיות למען הזקן ברחביהארץ, מפתחת תוכניות של שכונה תומכת ובית חם, מכשירה עובדים מקצועיים ובלתימקצועיים במערכת השירותים לזקן ופועלת לקידום הבריאות של הזקנים ופעולותהתנדבות. התקציב השנתי של פעולות אשל עומד על סכום של כ140 מליון שקלים בשנה.