לראשונה בישראל: משרד התמ"ת וג'וינט ישראל יקימו מרכזי תעסוקה לאוכלוסייה הבדואית בנגב

לראשונה בישראל: משרד התמ"ת וג'וינט ישראל יקימו מרכזי תעסוקה לאוכלוסייה הבדואית בנגב

20/07/2009

משרד התמ"ת וג'וינט ישראל חתמו הסכם על סך  5 וחצי מליון ₪ להקמה של מרכזי תעסוקה לבדואים בנגב.  בשלב ההקמה יופעל מרכז אזורי ושני מרכזים יישוביים, כאשר בהדרגתיות יוקמו שישה מרכזים נוספים 

שר התמ"ת, בנימין (פואד) בן אליעזר מציין כי "מרכזי התעסוקה אשר יוקמו בנגב באמצעות משרד התמ"ת וג'וינט ישראל, הנם במסגרת יוזמה כוללת של ממשלת ישראל לפיתוח הפריפריה ככלל ופיתוח הנגב בפרט. המרכזים ייתנו מענה בתחום התעסוקה לאחת האוכלוסיות העניות ביותר במדינת ישראל - 61% מתושבי הכפרים הבדואים המוכרים חיים בעוני ו 79% בכפרים הבלתי מוכרים".

מרכזי התעסוקה שיופעלו באמצעות החברה למתנ"סים,  יעניקו טיפול וייעוץ בנושאים כמו: הכוונה תעסוקתית, השמות בעבודה, הכשרות מקצועיות, קשרי מעסיקים,  טיפול ויעוץ תעסוקתי, פיתוח יזמות עסקית, הסעות, טיפול בילדים ותעסוקת נשים, ויפעלו ב 8 ישובים בדואיים שונים: רהט, מועצה אזורית אבו-בסמה, מועצות מקומיות: חורה, שגב שלום, ערערה בנגב, תל שבע, לקיה וכסייפה.

מנהל המטה לפיתוח הנגב והגליל ויו"ר וועדת ההיגוי לנושא, רן קויתי מציין כי משרד התמ"ת יממן 75% מתקציב הפרויקט, ואת היתרה יממן ג'וינט ישראל באמצעות תבת השותפות של הג'וינט והממשלה בתחום התעסוקה. בשנת ההקמה הראשונה, החל מחודש אוגוסט הקרוב, מדובר על תקציב כולל של 5 מליון ₪, כשבשנה הראשונה יקומו 2 מרכזים מתוך 8 העתידים לקום בסיומו של הפרויקט.

מרכזי התעסוקה יתמודדו עם החסמים הרבים המונעים את שילובה של האוכלוסייה הבדואית בשוק העבודה, בין החסמים העיקריים ניתן לציין נורמות חברתיות מגבילות, היצע נמוך של מקומות עבודה בדרום הארץ, היעדר תשתיות לתחבורה וטיפול בילדים, רמת השכלה נמוכה של האוכלוסייה, מחסור בנתיבי סיוע לפיתוח עסקים, חסמים מנהליים המונעים הפשרת קרקע גם ליעודים עסקיים ועוד.

פרופ' יוסי תמיר מנכ"ל תבת – ג'וינט  מוסיף כי בנוסף יפעלו המרכזים בקרב מעסיקים בדרום לקידום רעיון התעסוקה המגוונת, אותו מובילה כיום תבת ג'וינט לקידום העסקה של קבוצות חברתיות מגוונות שמודרות משוק התעסוקה, דבר שיפתח אפשרויות תעסוקה גם באוכלוסיית הבדואים בדרום.

האוכלוסייה הבדואית היא מהאוכלוסיות העניות ביותר במדינה, דבר הנובע בעיקר ממספר נפשות גבוה במשק הבית- בקרב החברה הערבית, שיעור משקי הבית עם למעלה מ 7 נפשות גבוה ביותר אצל הבדואים בנגב, כאשר משפחות עם מעל ל 9 ילדיםמשתייכות רובן ככולן לאוכלוסייה הבדואית בנגב. השכלה נמוכה- שיעור הנשירה מבית ספר ובעיקר מתיכונים גבוה מאוד ועומד על כ 30%, ושיעורי השתתפות נמוכים בשוק העבודה- שיעורי ההשתתפות בשוק העבודה של גברים בדואים עומד על 55.4% ושל נשים בדואיות 9%, שהוא שיעור המועסקים בנמוך בישראל גם בהשוואה לנשים ערביות מהמרכז והצפון- 25%.

תב"ת – "תנופה בתעסוקה" הוא מיזם התעסוקה של ממשלת ישראל וג'וינט ישראל שהוקם מתוך מטרה להתמודד עם בעיית העוני בישראל, לאור הקשר ההדוק בין עוני לתעסוקה. המיזם מפתח תכניות חברתיות בתחום התעסוקה עבור כ 750,000 איש שהוגדרו ככאלה, שנמצאים מחוץ למעגלי התעסוקה, הבאים מקהלים של: מיעוטים, חרדים, מוגבלים, צעירים, חסרי עורף משפחתי ועולים.מאז הקמתה לפני כשלוש שנים השקיעה תב"ת בתוכניותיה סכום של כ 54 מליון דולר.