תב"ת- ג'וינט יוצאת בקמפיין רדיו הקורא למעסיקים גדולים במשק לגייס בעזרתה כוח אדם הטרוגני

תב"ת- ג'וינט יוצאת בקמפיין רדיו הקורא למעסיקים גדולים במשק לגייס בעזרתה כוח אדם הטרוגני

02/08/2009

הקמפיין נועד להגדיל את מעגל המעסיקים שיצטרפו למהלך של תב"ת לגיוון תעסוקתי ולהעלות את  רמת התעסוקה של אוכלוסיות הנמצאות מחוץ למעגל העבודה

תב"ת- "תנופה בתעסוקה"- מיזם התעסוקה של ג'וינט ישראל וממשלת ישראל, פותח בקמפיין לטובת קידום שילובן של קבוצות מיעוט הטרוגניות בשוק התעסוקה הישראלי. בקמפיין יקחו חלק, מייק אבנר, סמנכ"ל בכיר בקבוצת שטראוס, אמיר איצקוביץ, סמנכ"ל השיווק של ארומה ישראל וענת ניסן, מנהלת משאבי אנוש בפירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן. הקמפיין יימשך כחודש ברשת ב' של קול ישראל.

הקמפיין, בסיוע הפדרציה היהודית של ניו יורק,  יקרא למעסיקים להצטרף לחברות גדולות במשק כמו שטראוס, ארומה ופירמת רואי החשבון קסלמן וקסלמן, המקבלות לשורותיהן עובדים מקבוצות חברתיות מגוונות, לגוון אף הן בתעסוקה. מעסיקים יקראו לצרף לשורותיהן עובדים מקבוצות חברתיות שונות, באמצעות תב"ת- ג'וינט, העוסקת בהכשרתן התעסוקתית של קבוצות מיעוט ומפתחת כלים להערכה מותאמת תרבות. הקמפיין ייתן דגש מן הצד האחד לפוטנציאל הגדלת הרווחיות של מעסיקים המגוונים בתעסוקה ומן הצד האחר לתרומתם ליצירת חברה שוויונית יותר.

לדברי פרופ' יוסי תמיר, מנכ"ל תב"ת: שילוב של קבוצות הטרוגניות בשוק התעסוקה יתרום למצב שבו מצד אחד מצליחות קבוצות חברתיות מהפריפריה החברתית בישראל להשתלב בהצלחה במעגל העבודה, ומנגד יתרום שילובן לצמיחתם הכלכלית של חברות ולפתיחת שווקים גלובאליים ומגוונים יותר.

בימים אלו שהשוק מאופיין ברמות אי ודאות גבוהות שבאות לידי ביטוי בסוגי לקוחות שונים ומגוונים, מהווה החדשנות אחד המנועים העיקריים לצמיחה והצלחה כלכלית של חברות, חדשנות שיכולה להתממש לרוב בעזרת כוח אדם הטרוגני בחברה. העיקרון של מנגנון ההטרוגניות בכוח האדם מבוסס על הטענה שאנשים בעלי רקע חברתי מגוון, מחזיקים בתפיסות עולם ורעיונות מגוונים יותר. הטרוגניות זו מסוגלת לייצר רעיונות חדשניים ומגוונים יותר, נקודות מבט חדשות יצירתיות וחדשנות, ובעיקר להגדיל רווחיות. תב"ת – "תנופה בתעסוקה" הוא מיזם התעסוקה של ג'וינט ישראל וממשלת ישראל שהוקם מתוך מטרה להתמודד עם בעיית העוני בישראל, לאור הקשר ההדוק בין עוני לתעסוקה. המיזם מפתח תכניות חברתיות בתחום התעסוקה עבור כ 750,000 איש שהוגדרו ככאלה שנמצאים מחוץ למעגלי התעסוקה הבאים מקהלים של: מיעוטים, חרדים, מוגבלים, צעירים, חסרי עורף משפחתי ועולים. התוכניות שאותן מפתחת תב"ת מתמקדות בהעצמת הפרט על ידי אימון אישי וקבוצתי, הכשרה מקצועית, למידת מיומנויות, דרכי התמודדות בשוק העבודה ועידוד לרכישת השכל, ניהול הטרוגניות כאמצעי לבנייה של חדשנות והצלחה כלכלית בשוק הבינלאומי.מאז הקמתה לפני כשלוש שנים השקיעה תב"ת בתוכניותיה סכום של כ 54 מליון דולר.